Število rezultatov iskanja: 612

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (6)
Acta Histriae (3)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (5)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (16)
Annales. Series historia naturalis (1)
Arheološki vestnik (6)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (12)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (2)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (7)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (8)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (2)
Dialogi (4)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (4)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (44)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (7)
Edinost in dialog (2)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Filozofski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
IB revija (Ljubljana) (1)
Instrumentum (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (49)
Jezikoslovni zapiski (2)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (2)
Keria (Ljubljana) (6)
Kinesiologia Slovenica (2)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (9)
Kronika slovenskih mest (1)
Ljubljanski zvon (28)
Loški razgledi (4)
Monitor ISH (6)
Muzikološki zbornik (10)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (5)
Naše gospodarstvo (1)
Novi akordi (3)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Otrok in knjiga (7)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (7)
Poligrafi (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (11)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (8)
Slovenski etnograf (13)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (14)
Stati inu obstati (3)
Studia mythologica Slavica (8)
Svet ptic (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (2)
Traditiones (Ljubljana) (10)
Učiteljski tovariš (2)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (3)
Vertec (1871) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (23)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (2)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (13)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (15)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (14)
Mariborska knjižnica (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (7)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (13)
Narodna in univerzitetna knjižnica (251)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (25)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (23)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (7)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (60)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
ZRC SAZU (28)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
(7)
"Automat" Hartwig (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (4)
Bos. Pošta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (17)
Debeljak M. (1)
Didakta (4)
Dolenjska turistična zveza (1)
Dream Studio Krt (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (21)
DZS (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (15)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Pavlin (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (2)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fotolik (9)
Fr. Vesel (1)
Gartner M. (3)
Generalturist (2)
Genija (1)
Glasbena matica (2)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriški muzej (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Hamdija Kopčić (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Intelyway webmedia (5)
J. Boldin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Katma (1)
Katoliško tiskovno društvo (44)
Književne novine (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kompas (1)
Koreodrama (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
KUD Logos (4)
Kulturni center (1)
L. Schwentner (3)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (7)
Mestna občina (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (13)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
National Geographic Slovenija (1)
Nova revija (1)
O. Fischer (1)
Obzorja (7)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
P. Kuret (1)
Pečar Mirko (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška obzorja (1)
Pioneer (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
Poljeprivredno dobro (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Prospektbiro (2)
Rokus Klett (1)
RTV Ljubljana (1)
RVJ foto (1)
S. n. (1)
samozal. F. Stele (4)
samozal. M. M. Pavićević (1)
samozal. skladatelj (1)
samozaložba (2)
Sanje (1)
Savez kompozitora Jugoslavije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (17)
Slavistično društvo Slovenije (57)
Slov. kršč.-soc. zveza za Koroško (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (19)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko Planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (23)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SNG (3)
SNG Maribor (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (17)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (1)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (10)
TD (1)
Teološka fakulteta (4)
Tiskovna zadruga (28)
Turistica (2)
Turistička štampa (1)
Turistički savez Jugoslavije (2)
Turistkomerc (3)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (8)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Veletrgovina živila (1)
Vesna film (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (13)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (30)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (17)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Išči med rezultati (612)