Število rezultatov iskanja: 2900

Časopisje in članki - naslov
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (3)
Acta neophilologica (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (7)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (1)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (6)
Časopis za kritiko znanosti (28)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (84)
Delo in varnost (1)
Dialogi (20)
Didakta (11)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (7)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (8)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Filozofski vestnik (4)
Glasba v šoli in vrtcu (13)
Glasbena zora (18)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (53)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (16)
GM. Glasbena mladina (197)
Grlica (104)
Informatica (Ljubljana) (3)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
Jezik in slovstvo (4)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kakovostna starost (2)
Knjižnica (4)
Kronika (Ljubljana) (13)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (4)
Medicinski razgledi (1)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (375)
Nova muzika (69)
Novi akordi (1216)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (2)
Otrok in knjiga (5)
Pedagoška obzorja (7)
Pevec (Ljubljana) (82)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (2)
Presek (2)
Primerjalna književnost (5)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (7)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (18)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (2)
Slovenka (3)
Slovenska glasbena revija (18)
Slovenski etnograf (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (24)
Studia Historica Slovenica (1)
Šolska knjižnica (2)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (65)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (4)
Železne niti (1)
Leto izida
???? (1)
1775 (1)
1873/1945 (1)
1883 (1)
1884 (1)
1885 (1)
1885-1929 (1)
1887 (1)
1892 (1)
1893 (1)
1894 (1)
1894-1893 (1)
1895-1907 (1)
1898 (3)
1899 (6)
1900 (12)
1901 (4)
1901-1914 (1112)
1902 (8)
1903 (8)
1904 (8)
1905 (7)
1906 (7)
1907 (7)
1908 (5)
1909 (4)
1910 (12)
1911 (11)
1912 (11)
1913 (10)
1914 (6)
1918 (1)
1920 (2)
1921 (7)
1922 (5)
1923 (5)
1924 (6)
1925 (7)
1926 (7)
1927 (7)
1928 (8)
1928-1929 (160)
1928-1940 (1)
1929 (2)
1930 (9)
1931 (23)
1932 (5)
1933 (2)
1934 (7)
1935 (4)
1936 (1)
1936/1937 (5)
1937/1938 (1)
1937-1939 (1)
1938 (1)
1940 (8)
1949 (1)
1951/1952 (4)
1953/1954 (10)
1955 (5)
1955/1956 (6)
1956/1957 (10)
1957 (1)
1957/1958 (6)
1958 (1)
1958/1959 (6)
1959/1960 (3)
1960 (18)
1961 (15)
1962 (7)
1963 (10)
1963-1964 (1)
1964 (2)
1964/1965 (5)
1965 (3)
1965-1966 (1)
1966 (6)
1967 (6)
1968 (7)
1968/1969 (4)
1969 (7)
1970 (9)
1970/1971 (1)
1971 (13)
1972 (9)
1972/1973 (3)
1973 (10)
1973/1974 (2)
1974 (9)
1974/1975 (3)
1975 (10)
1975/1976 (4)
1975-1900 (1)
1976 (7)
1976/1977 (4)
1977 (5)
1977/1978 (7)
1978 (7)
1978/1979 (8)
1979 (5)
1979/1980 (9)
1980 (9)
1981 (26)
1982 (16)
1983 (15)
1984 (15)
1985 (10)
1985/1986 (11)
1986 (4)
1986/1987 (8)
1987 (9)
1987/1988 (8)
1988 (6)
1988/1989 (9)
1989 (7)
1989/1990 (6)
1990 (14)
1990/1991 (8)
1991 (15)
1991/1992 (6)
1992 (19)
1992/1993 (8)
1993 (12)
1993/1994 (8)
1994 (20)
1994/1995 (7)
1995 (21)
1995/1996 (8)
1996 (19)
1997 (16)
1998 (12)
1999 (19)
2000 (14)
2001 (13)
2002 (15)
2003 (10)
2004 (12)
2005 (23)
2006 (31)
2007 (54)
2008 (31)
2009 (40)
2010 (28)
2011 (44)
2012 (28)
2012-2013 (1)
2013 (32)
2014 (50)
2015 (46)
2016 (54)
2017 (42)
2018 (38)
2019 (48)
2020 (42)
2021 (19)
2022 (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Biteks d.o.o. (1)
Didakta (11)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo slovenskih skladateljev (23)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (24)
Mariborska knjižnica (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2026)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pedagoška obzorja (7)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (43)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (28)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (381)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (18)
Univerzitetna knjižnica Maribor (11)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Založba Univerze na Primorskem (53)
Zavod RS za šolstvo (15)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (131)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Vsebina
Založnik
A. Rijavec (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (11)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (42)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
Blasnikovi Nasl. (18)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center za glasbeno vzgojo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Columbia broadcasting system (8)
Columbia graphophone company (2)
D. Cvetko (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Der Sturm (1)
Didakta (11)
Druga godba (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo glasbenih pedagogov Primorske (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo slovenskih skladateljev (21)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (45)
DZS (2)
E. Škulj (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Elektroton (16)
Etnografski muzej (5)
Eye Withess Music (2)
Faculty of Education (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Festival (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (242)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Gasilska godba (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Glasbena matica (163)
Glasbena Matica (1)
Glasbena mladina Slovenije (197)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (6)
Helidon (1)
His master´s voice (2)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Lešnik (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
International Council for Traditional Music (1)
Irenco Robert Bier (1)
Jugoton (1)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Konzorcij Edinosti (3)
Kösel & Pustet (1)
KUD Bogenšperk (1)
KUD Sodobnost International (1)
L. Schwentner (1217)
Laddie Records (1)
LDS (1)
M. Čebulc (1)
M. Pikl (1)
Mariborska knjižnica (5)
McMillan Music, Euro Trend Production (1)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Moderna organizacija (2)
Mohorjeva tiskarna (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (84)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (4)
Nova založba (1)
Občinski pihalni orkester (1)
Obzorja (20)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Partizanska knjiga (1)
Pedagoška fakulteta (29)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (7)
Pevska zveza (82)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Polygram Records (1)
Pomurska založba (1)
Pravna fakulteta (1)
Pripravljalni odbor ob 60-letnici ustanovitve moravške godbe (1)
Radha Krishna Music Productions (1)
RCA Victor (2)
RTV (2)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
RTV Slovenija, ZKP (2)
RTV, ZKP (1)
RY Records (1)
samozal. (2)
samozal. J. Grkman (1)
samozal. M. Gvozdenac (11)
samozaložba (2)
Savez kompozitora Jugoslavije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
self-publishing (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (67)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (8)
Sophia (2)
Springer (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Šifco Music (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (8)
Študentska založba (19)
Teološka fakulteta (1)
Učiteljska tiskarna (1)
University of Ljubljana Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerzitetna založba Univerze (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Vesna film (2)
Visoka šola za politične vede (1)
World Renowned Sounds (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (4)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (36)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (15)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za kulturo (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
ZKP RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (145)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije (104)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (2900)