Število rezultatov iskanja: 4384

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (398)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (3)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia et sociologia (14)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (15)
Arhivi (29)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Asian studies (1)
Atlanti (6)
Blejske novice (1)
CEPS journal (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (1)
Dialogi (2)
Didakta (3)
Dogovori (6)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (155)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (269)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (40)
Dom in svet (Ljubljana) (64)
Dve domovini (1)
Edinost (Toronto) (93)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (876)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (138)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Idrijski razgledi (135)
Igra ustvarjalnosti (1)
Illiesia (197)
Izvestje Ornitološkega observatorija (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10)
Jezik in slovstvo (7)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (21)
Kronika (Ljubljana) (82)
Kronika slovenskih mest (3)
Les (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (12)
Loški razgledi (97)
Materiali in tehnologije (1)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (4)
Monitor ISH (1)
Muzejski časopis (72)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (3)
Nerazvrščeno - članki (5)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (1)
Pasijonski doneski (3)
Planinski vestnik (5)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (3)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (3)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (6)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Scopolia (81)
Scopolia. Supplementum (160)
Slavia Centralis (3)
Slovenski čebelar (5)
Slovenski etnograf (359)
Slovenski gledališki letopis (5)
Slovenski gospodar (5)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (13)
Studia universitatis hereditati (3)
Svet ptic (6)
Šolska kronika (261)
Šolsko polje (8)
Tekstilec (1)
Tolminski glas (35)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (20)
Učiteljski tovariš (6)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vertec (1871) (1)
Vigenjc (Kropa) (3)
Vojaška zgodovina (4)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (13)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (30)
Zvonček (Ljubljana) (6)
Železne niti (7)
Leto izida
100 (9)
100/200 (5)
1574 (1)
1778 (1)
18?? (2)
1827 (1)
1832 (2)
1836 (1)
1840 (1)
1842 (1)
1845 (1)
1866 (1)
1878 (1)
1880-1918 (3)
1885 (3)
1888 (2)
1889 (1)
1890 (1)
1891 (6)
1892 (1)
1893 (4)
1894 (4)
1895 (1)
1897 (3)
19?? (7)
190? (1)
1900 (1)
1901 (1)
1902 (1)
1903 (4)
1904 (2)
1905 (1)
1906 (2)
1907 (9)
1908 (2)
1909 (2)
1910 (2)
1912 (6)
1914 (1)
1915 (5)
1916 (1)
1919 (6)
1922 (9)
1923-1945 (1)
1926/1927 (1)
1926-1927 (7)
1927 (2)
1928 (7)
1929 (9)
1930 (2)
1930/1931 (2)
1930-1931 (9)
1931 (7)
1932 (2)
1933 (17)
1934 (16)
1935 (3)
1936 (11)
1936-1939 (1)
1937 (2)
1937/1939 (1)
1937-1939 (35)
1939 (3)
1940 (12)
1942 (27)
1943 (38)
1944 (87)
1945 (14)
1948 (14)
1949 (16)
195? (2)
1950 (1)
1950-1951 (20)
1951 (2)
1952 (21)
1953 (1)
1953/1954 (1)
1953-1954 (16)
1955 (20)
1956 (20)
1957 (21)
1958 (19)
1959 (21)
1960 (24)
1961 (22)
1962 (26)
1963 (10)
1963/1964 (1)
1963-1964 (33)
1964 (27)
1965 (31)
1965/1966 (1)
1965-1966 (15)
1966 (31)
1967 (45)
1968 (36)
1968/1969 (1)
1968-1969 (9)
1969 (29)
197? (1)
1970 (31)
1970/1971 (1)
1970-1971 (6)
1971 (28)
1972 (29)
1972/1973 (1)
1972-1973 (7)
1973 (24)
1974 (17)
1974/1975 (1)
1974-1975 (4)
1975 (20)
1976 (26)
1977 (40)
1978 (23)
1978/1979 (1)
1979 (34)
1980 (22)
1980/1982 (1)
1980-1982 (12)
1980-1990 (1)
1981 (45)
1981/1983 (1)
1982 (26)
1983 (27)
1983/1987 (1)
1983-1987 (8)
1984 (27)
1984/1986 (1)
1985 (9)
1986 (22)
1987 (13)
1988 (42)
1988/1990 (1)
1988-1990 (13)
1989 (24)
199? (2)
1990 (16)
1990-2000 (1)
1991 (37)
1992 (45)
1993 (78)
1993/1993 (1)
1994 (49)
1995 (57)
1996 (73)
1997 (82)
1998 (76)
1999 (87)
2000 (47)
2001 (42)
2002 (77)
2003 (94)
2004 (68)
2005 (58)
2006 (233)
2007 (110)
2008 (96)
2009 (114)
2010 (141)
2011 (127)
2012 (113)
2013 (182)
2014 (142)
2015 (169)
2016 (137)
2017 (84)
2018 (105)
2019 (73)
2020 (7)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (29)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (17)
Botanično društvo Slovenije (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Didakta (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Družina d.o.o. (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (170)
Goriški muzej (35)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (77)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (5)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (13)
Loški muzej Škofja Loka (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (6)
Mestna knjižnica Kranj (78)
Mestna knjižnica Ljubljana (38)
Mestna knjižnica Piran (1)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za obrambo RS (2)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (2)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (17)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (97)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1874)
Narodni muzej Slovenije (1)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Prirodoslovni muzej Slovenije (723)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Rokodelski center Ribnica (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenski etnografski muzej (630)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (7)
Slovenski šolski muzej (261)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (8)
Slovensko etnološko društvo (137)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (13)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Študentska založba (4)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod Ulala (2)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (22)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (82)
Založnik
ABC Slemenice (4)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Arheološki muzej (Beograd) (3)
Arheološki muzej (Zagreb) (3)
Arhitekturni muzej (3)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (29)
B. Kmetec-Friedl (1)
Belokranjski muzej (1)
Biblioteca civica (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Cankarjev dom (2)
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (15)
Čebelarski muzej (1)
Delavski muzej (1)
Delo (1)
Didakta (3)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Dolenjski muzej (7)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (6)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (15)
E. Wlodyga (1)
Edinost (93)
Etnografski muzej (483)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Frančiškanski samostan (1)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (3)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (1)
Gorenjski muzej (21)
Gorenjski muzej Kranj (1)
Goriški muzej (23)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gričar & Leskošek (1)
Grünes Gewölbe (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Hrvaški muzej naivne umetnosti (1)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
ICOM, International Committee for Regional Museum (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (6)
J. Scheible (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Jožef Blaznik (3)
Katoliško tiskovno društvo (64)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kobariški muzej (2)
Koroški muzej (3)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kuratorij Ornitološkega observatorija (1)
Landes-Museum (1)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
M. Hreščak (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna galerija (1)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina (3)
Mestni muzej (138)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (197)
mit Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
mit Ignaz Alois Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
mit Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna galerija (2)
Moderna organizacija (1)
Musealverein für Krain (4)
Musée régional (1)
Muzej (74)
Muzej in galerije mesta Ljubljane (1)
Muzej jeseniške občine (2)
Muzej krščanstva na Slovenskem (7)
Muzej ljudske revolucije Slovenije (1)
Muzej Miklova hiša (3)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzej revolucije (3)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (2)
Muzej za Tolminsko (1)
Muzeji in galerije mesta Ljubljane in cooperation with ICOM ICR (1)
Muzeji radovljiške občine (6)
Muzejsko društvo (100)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna galerija (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodni muzej (6)
Narodni muzej (Ljubljana) (3)
Narodni muzej Slovenije (5)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (4)
Naše delo (3)
Občina Bled (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (5)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pokrajinski muzej (10)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (2)
Pomurski muzej (6)
Posavski muzej (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (438)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Regional Museum (1)
s. n. (2)
S. n. (1)
samozal. M. Hren (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (15)
Science and Research Centre, Annales (1)
Skupnost muzejev Slovenije (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (37)
Slovenski etnografski muzej (934)
Slovenski gledališki in filmski muzej (160)
Slovenski gledališki muzej (312)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski šolski muzej (262)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (398)
Slovensko etnološko društvo (138)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko muzejsko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (13)
SO (1)
Societá storica del Litorale (15)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske narodne manjšine (1)
Študentska založba (4)
Technical Museum of Slovenia (3)
Tehniški muzej Slovenije (25)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (12)
Tolminski glas (35)
Turistica (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
VTOZD Arhitektura, Univerza Edvarda Kardelja (1)
Založba ZRC (18)
Zasebna raziskovalka Lea Kužnik (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zemljepisni muzej (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (15)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (33)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (70)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (9)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (4384)