Število rezultatov iskanja: 848

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (21)
Inštitut za novejšo zgodovino (12)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (613)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (9)
Študentska založba (36)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (21)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (22)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (21)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (36)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Institute for Ethnic Studies (12)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (22)
Inštitut za novejšo zgodovino (12)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (6)
Intelyway webmedia (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (6)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (228)
Nova revija (2)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (319)
Obzorja (5)
OK SZDL Bežigrad (1)
Pedagoški inštitut (1)
samozal. GolKerKavč (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (21)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (9)
SO (1)
Societa storica del Litorale (7)
Societá storica del Litorale (21)
Sophia (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (34)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Založba ZRC (10)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (21)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (21)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (848)