Število rezultatov iskanja: 130

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biteks (7)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
E. Kovačec (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Institut Jožef Stefan (6)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (41)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
K. Rajapakse (1)
Kemijski inštitut (5)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
M. Šimundić (1)
Medicinski razgledi (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
P. Pori (1)
Slovenian Chemical Society (4)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (8)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Študentska založba (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Išči med rezultati (130)