Število rezultatov iskanja: 894

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (12)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (16)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (5)
Acta Histriae (1)
Acta hydrotechnica (1)
Akademija MM (1)
Angeljček (4)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (22)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (13)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (15)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (7)
Didakta (8)
Dogovori (6)
Dom in svet (Ljubljana) (11)
Edinost in dialog (1)
Erjavecia (4)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Filozofski vestnik (50)
Gea (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (4)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (10)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (10)
Hacquetia (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Jezik in slovstvo (3)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (5)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (6)
Materiali in tehnologije (2)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (34)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (16)
Natura Sloveniae (3)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (12)
Planinski vestnik (85)
Podjetje in delo (2)
Pravni letopis (1)
Pravnik (3)
Primerjalna književnost (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (10)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (5)
Slavia Centralis (1)
Slovenski čebelar (5)
Slovenski gospodar (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (6)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (30)
Šolska kronika (14)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Trdoživ (10)
Učiteljski tovariš (24)
Urbani izziv (7)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (158)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (24)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (4)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (6)
Zbor občanov (9)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravstveno varstvo (1)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železarski zbornik (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Botanično društvo Slovenije (10)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Didakta (8)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (10)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (42)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (10)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (10)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (12)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (107)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (5)
Mladinska knjiga (3)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (10)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (161)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (85)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski šolski muzej (14)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (10)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (10)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko odonatološko društvo (14)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Študentska založba (15)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Zavod RS za varstvo narave (158)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (25)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (76)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (10)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Sajovic (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Aristej (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Beletrina (3)
Belinka (1)
Belokranjski muzej (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniški center Naklo (2)
Bird Publisher (2)
Cankarjeva založba (2)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (25)
Didakta (8)
DigitPen (3)
dLib distributer (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (14)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (30)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (6)
Državna založba Slovenije (6)
Etnografski muzej (1)
F. Pediček (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (50)
Geološki zavod (2)
Glasbena matica (2)
Gospodarski vestnik (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
H. T. Oršanič (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za gozdno pedagogiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Iskra (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (24)
Jožef Blaznik (2)
Katoliško tiskovno društvo (11)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Kovaška industrija Unior (1)
KUD Sodobnost International (1)
Kvarkadabra (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
LDS (5)
Lovska zveza Slovenije (3)
M. Nastran (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Mestna knjižnica (7)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (3)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (6)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narava (1)
Narodna založba (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Nova revija (12)
Obzorja (10)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (9)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (85)
Rokus Klett (1)
RTC Unior (5)
samozal. (1)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (25)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (23)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (4)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski šolski muzej (14)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko odonatološko društvo (4)
Slovensko odonatološko društvo et al. (6)
Slovensko odonatološko društvo etc. (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
SO (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (25)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Študentska založba (16)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (7)
Tovarna dušika (1)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (11)
Videm (1)
Vitaaa (1)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (159)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (25)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (25)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (894)