Število rezultatov iskanja: 366

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (29)
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (7)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Mladinska knjiga (13)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (147)
Pedagoška obzorja (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (59)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (2)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
bey Christian Egenolffs seligen Erben (1)
Biteks (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
chez Jean Catuffe (1)
Complex system Company (1)
Didakta (7)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (22)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (3)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (18)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Geološki zavod (1)
Gobreau (1)
Göpferdt (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Tourism Board (2)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Istituto sloveno di ricerche (1)
J. Blaznik (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Joh. Blasnik (1)
Kleinmayer & Bbg. (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (11)
Kvarkadabra (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (4)
litteris Egerianis (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (4)
Mladinska knjiga (13)
Moderna organizacija (3)
Modrijan (4)
Muzejsko društvo (2)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
Narava (1)
Nova revija (1)
Pedagoška fakulteta (18)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (4)
printed by and for W. Richardson ... also for J. Robson ... and N. Conant (1)
printed for J. Johnson (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (59)
RIS Dvorec (2)
Rokus Klett (12)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozaložba (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (6)
Studia humanitatis (1)
sumtib. Christ. Gottlob Hilscheri (5)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (2)
T. Lekan Kraševec (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod za turizem (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (366)