Število rezultatov iskanja: 60924

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta Histriae (6)
Acta linguistica asiatica (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropos (Ljubljana) (11)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (2)
Asian studies (1)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (6)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Čitalnica (2)
De musica disserenda (1)
Delo (OF STO, Trst) (1206)
Delo za Slovence (31)
Dialogi (5)
Dogovori (14)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (83)
Domovina (19)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (3)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (6)
Geografski vestnik (4)
Glas naroda (New York) (13084)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (558)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (9)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (9)
Jutro (Ljubljana) (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (30)
Knjižnica (1)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Kronika (Ljubljana) (14)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (611)
Loški razgledi (2)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (3)
Narodni socijalist (20)
Narodni socijalist (1919) (24)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (7)
Naša skupnost (Ljubljana) (16)
Naša sodobnost (15)
Naše delo (Ptuj) (4)
Naše novine - slovenske strani (94)
Novi svet (Ljubljana) (7)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (2)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (1)
Pohorska politika (4)
Pravi Slovenec (26)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (7)
Ptujski list (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (12)
Res novae (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (6)
Sloga (Cleveland) (26)
Slovenec (1873) (21182)
Slovenka (2)
Slovenski glasnik (10)
Slovenski gospodar (79)
Slovenski narod (23105)
Slovenski narod (Pueblo, Col.) (123)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (9)
Sodobnost (1963) (51)
Stati inu obstati (1)
Studia mythologica Slavica (4)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Štajerc (5)
Teorija in praksa (33)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Učiteljski tovariš (70)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (8)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (4)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (7)
Zgodovinski časopis (9)
Zvonček (Ljubljana) (6)
Leto izida
1796 (2)
1806 (1)
1826 (1)
1827 (1)
1832 (1)
1839-1844 (1)
1845 (1)
1848 (2)
1849 (26)
1850 (1)
1851 (1)
1852 (2)
1853 (1)
1858 (2)
1858- (1)
1862 (2)
1864 (2)
1865 (2)
1866 (4)
1867 (1)
1868 (115)
1869 (153)
1870 (153)
1871 (153)
1871/1881 (1)
1872 (150)
1873 (332)
1874 (456)
1875 (450)
1876 (456)
1877 (446)
1878 (444)
1879 (443)
1880 (449)
1881 (455)
1882 (450)
1883 (656)
1884 (903)
1885 (902)
1885-1893 (1)
1886 (600)
1887 (546)
1888 (604)
1889 (611)
1890 (606)
1891 (580)
1892 (607)
1893 (609)
1894 (611)
1894/1896 (1)
1895 (606)
1896 (610)
1897 (606)
1898 (692)
1899 (716)
19?? (5)
1900 (724)
1901 (718)
1902 (779)
1903 (870)
1904 (970)
1905 (982)
1906 (960)
1907 (972)
1908 (973)
1909 (976)
1910 (1148)
1910/1914 (1)
1911 (1002)
1912 (963)
1913 (976)
1914 (997)
1915 (943)
1916 (916)
1917 (922)
1918 (944)
1919 (732)
1920 (921)
1921 (919)
1922 (921)
1923 (913)
1924 (937)
1925 (928)
1926 (918)
1927 (940)
1928 (986)
1929 (1089)
1930 (1155)
1930-1931 (1)
1931 (1100)
1932 (1022)
1933 (964)
1934 (922)
1935 (934)
1936 (936)
1937 (923)
1938 (1031)
1939 (1217)
1940 (954)
1941 (880)
1941/1942 (1)
1941-1945 (1)
1942 (928)
1943 (1038)
1943-1945 (2)
1944 (607)
1945 (406)
1946 (3)
1947 (4)
1948 (3)
1949 (62)
1950 (54)
1951 (52)
1952 (59)
1953 (66)
1954 (58)
1955 (53)
1956 (53)
1957 (45)
1958 (41)
1959 (21)
1960 (18)
1961 (18)
1962 (34)
1963 (47)
1964 (29)
1965 (25)
1966 (30)
1967 (22)
1968 (24)
1969 (19)
1970 (21)
1971 (24)
1972 (22)
1973 (20)
1974 (21)
1975 (24)
1976 (16)
1977 (12)
1978 (65)
1979 (64)
1980 (23)
1981 (39)
1982 (28)
1983 (27)
1984 (21)
1985 (24)
1986 (31)
1987 (26)
1988 (28)
1989 (25)
1990 (30)
1991 (19)
1992 (22)
1993 (29)
1994 (11)
1995 (7)
1996 (7)
1997 (5)
1998 (4)
1999 (12)
2000 (8)
2001 (4)
2002 (5)
2003 (8)
2004 (2)
2005 (8)
2006 (11)
2007 (4)
2008 (6)
2008-2009 (1)
2009 (8)
2010 (8)
2011 (10)
2012 (5)
2013 (8)
2014 (14)
2015 (14)
2016 (28)
2017 (11)
2018 (12)
2019 (5)
2020 (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (14)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (51)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (410)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in študijska knjižnica (1206)
Narodna in univerzitetna knjižnica (58939)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1206)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (19)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenian Media House (94)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Študentska založba (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (11)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (7)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (13)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
[s. n.] (41)
[s.n.] (19)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Beletrina (1)
Ceciljansko društvo za goriško škofijo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
D. Hribar (1)
Demokratična stranka levice (1206)
Dots Records (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (5)
Družtvo slovensko (1)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Državna založba Slovenije (72)
DZS (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (6)
Galerija Ars Sacra (1)
Generacija prebujenja (1)
Glas naroda (13084)
Glasbena matica (2)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gosposvetski zvon (1)
Institute for Ethnic Studies (7)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Intelego (2)
Ivan Gršak (2)
Ivan Tavčar (24)
J. Giontini (27)
J. Leon (1)
J. Špicar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (70)
Jožef Blaznik (30)
Jugoslavenska komisija (1)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Kamil Černý (20)
Karl Linhart (5)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (83)
Komunist (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (2)
Konzorcij jutro (1)
Kulturna skupnost občine Cerknica (1)
L. Schwentner (1)
LDS (2)
Ljudska tiskarna (21182)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (1)
Martin Konda (558)
Matica slovenska (2)
Ministarstvo vojske i mornarice (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Misijonska pisarna (1)
Miš (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna tiskarna (23105)
Naše delo (4)
natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova revija (1)
Obzorja (10)
OK SZDL Bežigrad (4)
OK SZDL Ljubljana Center (14)
Partizanska tiskarna (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
pri 'Siess Antoni (1)
pri Sziesz Antoni (1)
RTV (6)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (4)
Rudolf F. Gregorich (123)
s. n. (96)
samozal. (1)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. skladatelj (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Sloga (26)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (9)
Slovenska Straža (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski knjižni zavod (3)
Slovenski komorni zbor (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
SNG Maribor (11)
SO (7)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (5)
Sophia (1)
stampana pri Antonu Szieszu (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Steinbrener V Vimperku (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (10)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna Pavliček (1)
Tiskarna sv. Cirila (79)
Tiskovna zadruga (612)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Univerza v Novi Gorici (1)
Ústrední delnické knihkupectví nakladatelství a antikvariat (1)
v' Alojz Wajcinger'ovem knižiši (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
V Mariboru : [Pohorska politika], 1931-1939 (4)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (20)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
z slovih plemenitoga Mathie Trattnera od Petroze (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
zbral, tiskal in založil Dragotin Hribar (1)
Zgodovinsko društvo (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
ZKP RTV Slovenija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (14)
Življenje in svet (1)
Išči med rezultati (60924)