Število rezultatov iskanja: 724

Založnik
Beletrina (1)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (1)
CEDRA, Center za družbeno raziskovanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Covirias (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (3)
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (4)
Društvo Organizacija za participatorno družbo (4)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Državna založba Slovenije (8)
DZS (2)
Eksekutiva slov. narodno-radikalnega dijaštva (4)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (18)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Friedens-Warte (2)
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (2)
Gibanje za Slovenijo (1)
H. Dermol Hvala (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (64)
Jožef Blaznik (13)
Katoliško tiskovno društvo (19)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij (65)
Konzorcij Slovenke (10)
Konzorcij Ženski svet (244)
Koordinacijski odbor za pomoč narodnoosvobodilnim gibanjem in žrtvam agresije pri predsedstvu RK SZDL Slovenije (1)
KUD Esko (1)
Kulturni center (2)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
L. Jean (1)
LDS (2)
M. Pahor (1)
Matica slovenska (1)
Mihael Moškerc (1)
Minat (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Misijonska pisarna (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna galerija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nova (1)
Obzorja (8)
P. Luković (1)
P. Ramovš (1)
PeBook (1)
Pivec (1)
Pravna fakulteta (1)
Primož Ramovš (1)
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije (1)
RIS Dvorec (2)
samozal. M. Hren (1)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. T. Kure (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenian Evaluation Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovenska pravda (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
Sophia (2)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Študentska založba (8)
Tiskarna sv. Cirila (46)
Tiskovna zadruga (6)
UMco (2)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetni klinični center (1)
V. Bevc (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Založba /*cf (6)
Založba /*cf. (2)
Založba časopisa Naprej! (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže (4)
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje (4)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (42)
Išči med rezultati (724)