Število rezultatov iskanja: 530

Časopisje in članki - naslov
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (13)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (30)
Arheo (1)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (15)
Documenta Praehistorica (10)
Družboslovne razprave (14)
Dve domovini (66)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Filozofski vestnik (5)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (4)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (3)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (28)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (3)
Kronika (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (3)
Monitor ISH (6)
Muzikološki zbornik (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (1)
Poligrafi (11)
Primerjalna književnost (10)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (35)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (3)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (4)
Sodobnost (1963) (1)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (52)
Traditiones (Ljubljana) (48)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (8)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (35)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Knjižnica Šmarje pri Jelšah (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (276)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (28)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (14)
Študentska založba (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (50)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (6)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Aristej (1)
Audibook (1)
author R. DiRicchardi (1)
Beletrina (3)
Cankarjeva založba (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (31)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Fakulteta za družbene vede (14)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (50)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Institute for Ethnic Studies (13)
Institute for Slovene Emigration Research (65)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (36)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (66)
IPSOS (6)
LDS (3)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Žagar (1)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Mladinska knjiga (4)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Nova revija (6)
Obzorja (18)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (10)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Palmer Higgs (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (3)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Hren (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (49)
Slovenska matica (2)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (28)
Slovensko filozofsko društvo (30)
Slovensko sociološko društvo (14)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (13)
Sophia (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (12)
Teološka fakulteta (1)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Zala (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (29)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (530)