Število rezultatov iskanja: 132

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Bologna University Press (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (5)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (4)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Katoliško tiskovno društvo (7)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (52)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Societá storica del Litorale (3)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Založba ZRC (31)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (26)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC Publishing (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (132)