Število rezultatov iskanja: 813

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (1)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (2)
AR. Arhitektura, raziskave (20)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (35)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (59)
Documenta Praehistorica (76)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (7)
Geografski obzornik (7)
Geografski vestnik (26)
Geografski zbornik (5)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (3)
IB revija (Ljubljana) (4)
Igra ustvarjalnosti (11)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (1)
Kronika (Ljubljana) (18)
Les (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (5)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Grosuplje) (7)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (24)
Naša skupnost (Ljubljana) (145)
Naše delo (Ptuj) (1)
Proteus (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za geografijo (20)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Romano lil (Ljubljana) (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slovenski etnograf (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (1)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (55)
Urbani izziv. Posebna izdaja (10)
Zbor občanov (43)
Zgodovinski časopis (8)
Železne niti (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (240)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (84)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (11)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (194)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (20)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (65)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
ZRC SAZU (41)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (33)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Založnik
(23)
5R studio & grafiko (1)
A. Hölder (1)
A. Prinčič (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
D. Vučković-Todorović (1)
Didakta (1)
Druck von Josef Blasnik (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Duvan (1)
Etnografski muzej (4)
F. Pavlin (1)
Fakulteta za arhitekturo (31)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (11)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta (20)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Foto Erjavec (1)
Foto Tehnika (1)
Fotolik (11)
Fr. Vesel (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Glas Istre (1)
Građevinska knjiga (1)
Heliosax (1)
Ifis Glas (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Jurij Gajšek (1)
K. A. Lestan (1)
K. Ostruh (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kmetijsko-gozdarska zadruga 'Sora' (1)
Književne novice (1)
Kompas MTS (1)
Krajevna skupnost (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Simoneti (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (4)
N. Kokalj (1)
Naše delo (1)
Obalne galerije (6)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (76)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (59)
OK SZDL Bežigrad (43)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (1)
Oslobođenje (1)
P. Kozler (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Putnik (3)
Romsko društvo Anglunipe (1)
samozal. J. Kenda (11)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (169)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (43)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (7)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (14)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Š. Županović (1)
Študentska založba (1)
Trgopromet (1)
Turistica (1)
Turistička štampa (3)
Turističko društvo (4)
Turistično društvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza, Arheološki seminar (1)
Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine (1)
Uradni list LRS (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (67)
V. Kremenšek (1)
Zadružna knjiga (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (29)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (20)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (5)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (33)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (813)