Število rezultatov iskanja: 700

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (40)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (2)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (5)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (11)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (33)
CEPS journal (2)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (53)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Delo in varnost (7)
Dialogi (2)
Didakta (6)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Domoljub (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (11)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (10)
Gea (Ljubljana) (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (6)
Kronika (Ljubljana) (7)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (7)
Management (1)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (2)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (22)
Organizacija (Kranj) (2)
Otrok in knjiga (4)
Pedagoška obzorja (4)
Phainomena (Ljubljana) (6)
Poligrafi (3)
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju (1)
Pravni letopis (2)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (18)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (11)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za elementarno izobraževanje (5)
Revija za zdravstvene vede (2)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (7)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (27)
Socialno delo (44)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1963) (6)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (26)
Šolsko svetovalno delo (5)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (8)
Učiteljski tovariš (20)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (14)
Verba hispanica (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4)
Vzgoja (Ljubljana) (9)
Vzgoja in izobraževanje (18)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (9)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (7)
Zgodovinski časopis (4)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
Didakta (6)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Družina d.o.o. (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (18)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (9)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (145)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (4)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (26)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska založba (52)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (33)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (34)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (14)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (25)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (7)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (22)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje za socialno pedagogiko (27)
Zgodovinsko društvo Celje (7)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
ZRC SAZU (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Vsebina
Založnik
1A internet (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Didakta (6)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (4)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (9)
Družina (20)
Državna založba Slovenije (6)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Faculty of Health Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (11)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (44)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za varnostne vede (7)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (10)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (18)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (9)
Intelyway webmedia (1)
Ipsos (2)
IPSOS (10)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (20)
Karl Linhart (2)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Kolar, Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (4)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodni odbor SŠ (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (14)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (7)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naše delo (2)
Nova obzorja (1)
Nova revija (7)
Obzorja (7)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta (13)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (4)
Pedagoški inštitut (26)
Pivec (1)
Pravna fakulteta (1)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Renata Šribar (1)
RIS Dvorec (4)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (26)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (1)
Societa storica del Litorale (11)
Societá storica del Litorale (12)
Sožitje Association (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Šola za ravnatelje (4)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (8)
Študentska založba (46)
Študijski center za narodno spravo (1)
Teološka fakulteta (20)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vesna film (2)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zala (1)
Založba /*cf (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Ocean, d.o.o. (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (24)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene nege (22)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje za socialno pedagogiko (27)
Zgodovinsko društvo (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (40)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (700)