Število rezultatov iskanja: 514

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (32)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (23)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (54)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Delo in varnost (5)
Dialogi (2)
Didakta (5)
Dogovori (1)
Domoljub (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (6)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (10)
Gea (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (4)
Kronika (Ljubljana) (7)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (7)
Management (1)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (20)
Organizacija (Kranj) (2)
Otrok in knjiga (4)
Pedagoška obzorja (4)
Phainomena (Ljubljana) (6)
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju (1)
Pravni letopis (2)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (18)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (10)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (7)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (18)
Socialno delo (38)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1963) (6)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (5)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (8)
Učiteljski tovariš (20)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4)
Vzgoja (Ljubljana) (7)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (9)
Zgodovinski časopis (4)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
Didakta (5)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (18)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (9)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (105)
Pedagoška obzorja (4)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska založba (53)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (27)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (24)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (20)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje za socialno pedagogiko (18)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
1A internet (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Didakta (5)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (4)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (7)
Družina (16)
Državna založba Slovenije (6)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Faculty of Health Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (38)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za varnostne vede (7)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (10)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (18)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (9)
Intelyway webmedia (1)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (20)
Karl Linhart (2)
M. Kolar, Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (4)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodni odbor SŠ (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (7)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naše delo (2)
Nova revija (6)
Obzorja (7)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta (12)
Pedagoška obzorja (4)
Pedagoški inštitut (4)
Pravna fakulteta (1)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Renata Šribar (1)
RIS Dvorec (3)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (7)
Šola za ravnatelje (4)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (7)
Študentska založba (48)
Študijski center za narodno spravo (1)
Teološka fakulteta (9)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vesna film (2)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba Ocean, d.o.o. (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene nege (20)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje za socialno pedagogiko (18)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (32)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (514)