Število rezultatov iskanja: 173

Časopisje in članki - oblika
Izvor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (16)
Prirodoslovno društvo Slovenije (8)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (17)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (10)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (7)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za družbene vede (10)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Kulturni center (1)
Mladinska knjiga (1)
Nova revija (2)
Obzorja (1)
Pedagoški inštitut (13)
Prirodoslovno društvo Slovenije (8)
Sanje (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (17)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (11)
Societá storica del Litorale (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (13)
Študentska založba (23)
UMco (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (6)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba /*cf (3)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (173)