Število rezultatov iskanja: 97

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (31)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Goga (1)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
J. Blasnika Nasl. (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Obzorja (2)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. pisatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (5)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (97)