Število rezultatov iskanja: 158

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Annales Press (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Bertalanffy I. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Mladinska knjiga (1)
Modrijan (1)
Muzejsko društvo (1)
Nova revija (4)
Obzorja (3)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Rokus Klett (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Societa storica del Litorale (10)
Societá storica del Litorale (6)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (4)
UMco (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (27)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (158)