Število rezultatov iskanja: 3677

Založnik
(1)
A. Rode (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Borec (1)
Center vojaških šol (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (21)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Iršić (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (31)
Jožef Blaznik (5)
Karl Linhart (3)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Kemijski inštitut (1)
LDS (1)
LEXPERA (1)
Medicinski razgledi (1)
Ministarstvo vojske i mornarice (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (5)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (7)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naša obramba (1)
Naše delo (1)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OK SZDL Bežigrad (15)
OK SZDL Ljubljana Center (10)
per Franciscu Mathiasu Winkoviz (1)
PGD (1)
Pravna fakulteta (1)
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (28)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
SO (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (5)
Študentska založba (2)
Tiskarna sv. Cirila (17)
Tiskovna zadruga (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Uprava Sokola I. (1)
Viktor Dolenc (3385)
Visoka šola za politične vede (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Išči med rezultati (3677)