Število rezultatov iskanja: 5781

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta chimica slovenica (31)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropological notebooks (3)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (12)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Dialogi (2)
Documenta Praehistorica (2)
Dogovori (6)
Dom in svet (Ljubljana) (19)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Elektrotehniški vestnik (15)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (23)
Gea (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (43)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (3)
Hmeljar (Žalec) (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (3)
Informacije MIDEM (43)
Informatica (Ljubljana) (182)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Journal of energy technology (2)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kmetijske in rokodelske novice (32)
Knjižnica (3)
Kovine zlitine tehnologije (93)
Kronika (Ljubljana) (54)
Kronika slovenskih mest (1)
LAHA (Online ed.) (2)
Les (Ljubljana) (243)
Literatura (Ljubljana) (2)
Loški razgledi (25)
Materiali in tehnologije (107)
Medicinski razgledi (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (37)
Muzikološki zbornik (8)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (8)
Naša skupnost (Ljubljana) (19)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obrtni vestnik (531)
Obrtniški glasnik (25)
Organizacija (Kranj) (3)
Papir (Ljubljana) (14)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (1)
Presek (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Ptujski list (1)
Razpotja (1)
Revija za geografijo (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (12)
Rokodelska akademija (10)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (27)
Slovenski gospodar (5)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (1)
Statistične informacije. 25. Obrt (2)
Statistično gradivo SR Slovenije (5)
Strojniški vestnik (41)
Šolska kronika (5)
Tekstilec (145)
Traditiones (Ljubljana) (15)
Trgovski list (3443)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Učiteljski tovariš (1)
Urbani izziv (1)
Vakuumist (2)
Ventil (Ljubljana) (115)
Vertec (1871) (2)
Vesna (1921) (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (18)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (2)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (11)
Leto izida
1851 (1)
1854 (1)
1855 (1)
1856 (1)
1858 (1)
1860 (1)
1861 (1)
1862 (2)
1863 (2)
1864 (3)
1865 (1)
1866 (1)
1867 (2)
1868 (1)
1869 (1)
1870 (1)
1871 (3)
1872 (2)
1873 (2)
1874 (2)
1875 (1)
1876 (1)
1876/1877 (1)
1877 (1)
1877/1878 (1)
1878 (2)
1878/1879 (1)
1879 (1)
1879/1880 (1)
1880 (1)
1880/1881 (1)
1881 (1)
1881/1882 (1)
1882/1883 (1)
1883/1884 (1)
1884/1885 (1)
1885/1886 (1)
1886/1887 (1)
1887/1888 (1)
1888 (1)
1888/1889 (1)
1889/1890 (1)
1890 (1)
1891 (2)
1892 (8)
1893 (4)
1894 (2)
1895 (2)
1896 (1)
1897 (4)
1898 (3)
1899 (1)
19?? (2)
1900 (3)
1903 (14)
1906 (1)
1907 (1)
1908 (1)
1909 (1)
1909/1910 (2)
1910/1911 (1)
1912 (1)
1913 (3)
1914 (15)
1915 (1)
1919 (22)
1920 (55)
1921 (186)
1922 (189)
1923 (185)
1924 (189)
1925 (184)
1926 (188)
1927 (177)
1928 (179)
1929 (178)
1930 (205)
1931 (201)
1932 (203)
1933 (173)
1934 (162)
1935 (149)
1936 (159)
1937 (176)
1938 (168)
1939 (166)
1940 (158)
1941 (127)
1942 (103)
1943 (104)
1944 (98)
1945 (18)
1946 (1)
1949 (3)
1950 (2)
1950-1951 (9)
1951 (1)
1952 (1)
1953 (2)
1953-1954 (2)
1954 (2)
1955 (2)
1956 (1)
1957 (12)
1958 (1)
1959 (5)
1960 (4)
1961 (4)
1962 (1)
1963-1964 (1)
1964 (2)
1965 (3)
1965-1966 (1)
1966 (2)
1967 (2)
1968 (2)
1968-1969 (3)
1969 (3)
1970 (7)
1971 (1)
1972 (4)
1972-1973 (1)
1973 (5)
1974 (2)
1975 (2)
1976 (3)
1977 (11)
1978 (6)
1979 (10)
1980 (10)
1980-1982 (1)
1981 (9)
1982 (9)
1983 (8)
1984 (7)
1984/1985 (1)
1985 (8)
1986 (9)
1987 (8)
1988 (6)
1988-1990 (1)
1989 (13)
1990 (15)
1991 (11)
1992 (28)
1993 (14)
1994 (35)
1995 (30)
1996 (29)
1997 (33)
1998 (48)
1999 (46)
2000 (41)
2001 (38)
2002 (38)
2003 (33)
2004 (29)
2005 (36)
2006 (43)
2007 (44)
2008 (58)
2009 (54)
2010 (69)
2011 (75)
2012 (57)
2013 (74)
2014 (67)
2015 (49)
2016 (71)
2017 (68)
2018 (44)
2019 (35)
2020 (26)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (15)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (152)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (23)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Litija (2)
Knjižnica Logatec (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (2)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Kranj (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (80)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (27)
Muzejsko društvo Železniki (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4447)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (5)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (182)
Slovensko etnološko društvo (43)
Slovensko kemijsko društvo (31)
Statistični urad Republike Slovenije (19)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (43)
Študentska založba (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (156)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (145)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod Marianum (10)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (243)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Založnik
Allgemeine Holzimprägnierung (1)
Aloma comp. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Aristej (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (30)
B. Murovec (1)
B. Žagar (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (7)
Biteks (1)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
C. k. sviloprejsko poskuševališče (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
dLib distributer (1)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (1)
E. Hadžiahmetović (1)
Egmont (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (12)
Etnografski muzej (28)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (6)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za strojništvo (5)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (115)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (7)
G. Karer (1)
G. Paternolli (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Gostilničarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (18)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (200)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Ivan Trelc (1)
J. Podržaj (1)
J. Virant (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (32)
Jugoslovanska obrtna zveza (93)
Katoliško tiskovno društvo (19)
Knjigca (1)
Konzorcij (535)
Konzorcij Edinosti (1)
Konzorcij šolskih centrov (3)
Konzorcij Trgovskega lista (3443)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
LAHA, Laser and Health Academy (2)
LDS (2)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (1)
M. Karamehmedović (1)
M. Mravljak (1)
Marketing magazin (1)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna glavna šola (37)
Mestna občina (1)
Mestni magistrat (1)
Mladinska knjiga (3)
Moderna galerija (1)
Moderna organizacija (3)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzejsko društvo (26)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (1)
Muzejsko društvo Železniki (11)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Naše delo (1)
NUK (1)
Obrtno združenje (1)
Obzorja (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Odsek za planiranje (1)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Okrajni ljudski odbor (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomurska založba (1)
Predilnica (1)
Progres (1)
s. n. (4)
S. Zorzut (1)
samozal. (1)
samozal. F. Humski (8)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (19)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (18)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (24)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (182)
Slovensko etnološko društvo (43)
Slovensko kemijsko društvo (31)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (8)
Societá storica del Litorale (7)
Splošno združenje Gospodarske zbornice (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (120)
Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije (3)
Statistični urad Republike Slovenije (14)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (43)
Študentska založba (5)
Tehniški muzej Slovenije (6)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (1)
Trgovska in obrtniška zbornica (1)
Turistica (1)
Turistično društvo (1)
U. Bizjak (1)
University of Maribor Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (18)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (15)
Univerzitetna založba Univerze (5)
Uprava 'Letnika' (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino (1)
Vrtec Galjevica (1)
Založba FE (3)
Založba FE in FRI (5)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze (1)
Založba ZRC (7)
Založila uprava Ljubljanskega stenskega koledarja (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Marianum (10)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (5)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (25)
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo (1)
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (237)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (120)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (3)
Zveza obrtnih združenj Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (34)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (52)
Železarna Jesenice (93)
Železarna Ravne (93)
Železarna Štore (93)
Išči med rezultati (5781)