Število rezultatov iskanja: 398

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (2)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (4)
Dogovori (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (35)
Družboslovne razprave (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (2)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kronika (Ljubljana) (5)
Kronika slovenskih mest (1)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (30)
Loški razgledi (17)
Materiali in tehnologije (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša komuna (Ljubljana) (7)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (7)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (2)
Natura Sloveniae (3)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (1)
Pregled in novosti v onkologiji (2021) (1)
Presek (4)
Primerjalna književnost (1)
Proteus (13)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (3)
Slovenske novice (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (20)
Sodobnost (1963) (5)
Studia universitatis hereditati (2)
Svet ptic (1)
Šolsko polje (1)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (1)
Trdoživ (2)
Učiteljski tovariš (16)
Urbani izziv (1)
Vakuumist (5)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (6)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (13)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (12)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (24)
Mladinska knjiga (2)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (17)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (229)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (13)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (8)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
(3)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B. Pleničar (4)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Biteks (1)
Brat Frančišek (1)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
chez Saillant ... Delormel ... Desaint ... Panckoucke (1)
D. Magyar (1)
Delo (1)
DMFA-založništvo (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Državna založba Slovenije (8)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fr. Vesel (3)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Glasbena matica (1)
Hubadova župa J. P. S. (1)
I. Kvas (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
J. Blasnik (2)
J. Korzun (1)
J. Šelhaus (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Karl Linhart (2)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (35)
Koroška osrednja knjižnica (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
KUD Sodobnost International (1)
Laibacher deutscher Turnverein (1)
LDS (3)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna občina (1)
Misijonska pisarna (1)
Mladinska knjiga (3)
Modrijan (1)
Muzejsko društvo (17)
N. Brumen (2)
N. Zupan (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna tiskarna (1)
Naše delo (2)
Obzorja (4)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pelikan (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Postojnska jama turizem (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (13)
samozal. (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (8)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (1)
Societ�� storica del Litorale (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Študentska založba (4)
Tehniška založba Slovenije (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (20)
Tiskovna zadruga (30)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Holz (1)
V. Komapre (1)
V. Kompare (1)
V. Simončič (9)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (8)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (398)