Število rezultatov iskanja: 219

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (10)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (1)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (5)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Elektrotehniški vestnik (2)
Farmacevtski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Gozdarski vestnik (1)
Hmeljarski bilten (1)
Informacije MIDEM (5)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javno zdravje (2)
Jezikoslovni zapiski (2)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (6)
Kula (Ljubljana) (1)
Livarski vestnik (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (20)
Medicinski razgledi (5)
Metodološki zvezki (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Organizacija (Kranj) (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (7)
Raziskave in razprave (5)
Razpotja (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Slovenski gospodar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (11)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (2)
Strojniški vestnik (3)
Šolsko svetovalno delo (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (8)
Zdravstveno varstvo (12)
Zgodovinski časopis (1)
Železarski zbornik (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Didakta (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (22)
Inštitut za varovanje zdravja RS (12)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (55)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Audibook (1)
Biotehniška fakulteta (10)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
BoMa (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za socialno delo (11)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (5)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (26)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (13)
Intelyway webmedia (2)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Jan (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kulturni center (1)
L. Kobi-Istenič (1)
L. Tajnšek (1)
M. Ribarič (1)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (5)
Metalurški inštitut el at. (4)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
National Institute of Public Health (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (1)
Pivec (1)
Pravna fakulteta (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Prohealth (4)
RIC (1)
samozaložba (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (5)
Tiskarna sv. Cirila (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za zdravstveno varstvo (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (6)
Železarna Ravne (6)
Železarna Štore (6)
Išči med rezultati (219)