Število rezultatov iskanja: 2527

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Academica turistica (Spletna izd.) (5)
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (26)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (37)
Acta chimica slovenica (22)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (14)
Acta Histriae (1)
Acta hydrotechnica (2)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta silvae et ligni (3)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (3)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (14)
Annales. Series historia naturalis (13)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (30)
Arheološki vestnik (6)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (20)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (41)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (83)
Delo in varnost (69)
Dialogi (1)
Didakta (21)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (29)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (4)
Elektrotehniški vestnik (10)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Filozofski vestnik (2)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (12)
Geografski obzornik (28)
Geografski vestnik (39)
Geografski zbornik (4)
Geographica Slovenica (4)
Geologija (33)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (8)
Gradbeni vestnik (12)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljar (Žalec) (1)
IB revija (Ljubljana) (17)
Igra ustvarjalnosti (3)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (5)
Informatica (Ljubljana) (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (3)
Javna tribuna - Delegatska priloga (6)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (18)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (8)
Kemija v šoli in družbi (3)
Knjižnica (12)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (8)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (5)
Materiali in tehnologije (9)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost (1)
Naša komuna - delegatska priloga (9)
Naša komuna (Ljubljana) (42)
Naša skupnost (Grosuplje) (14)
Naša skupnost (Ljubljana) (60)
Naše gospodarstvo (12)
Natura Sloveniae (3)
Obzornik zdravstvene nege (20)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (13)
Organizacija znanja (8)
Pedagoška obzorja (6)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (52)
Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (7)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (16)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (11)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (12)
Revija za geografijo (11)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
RMZ-materials and geoenvironment (523)
Sanitarno inženirstvo (7)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavistična revija (3)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (6)
Slovenski etnograf (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (12)
Sodobna pedagogika (16)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (1)
Statistične informacije. 27. Okolje (18)
Strojniški vestnik (19)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (8)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (3)
Šport (Ljubljana) (16)
Tekstilec (4)
Teorija in praksa (66)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (6)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (46)
Urbani izziv. Posebna izdaja (7)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (46)
Ventil (Ljubljana) (11)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (12)
Vojaška zgodovina (1)
Vzgoja (Ljubljana) (7)
Zbor občanov (44)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (19)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (13)
Zdravstveno varstvo (13)
Zgodovinski časopis (3)
Železarski zbornik (3)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (150)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Didakta (21)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (12)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (10)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Geološki zavod Slovenije (33)
Glasbena šola Domžale (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (9)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja RS (13)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (8)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Velenje (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (222)
Mestna občina Ljubljana (1)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (9)
Mladinska knjiga (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (348)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (6)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (52)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (22)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Slovensko združenje za projektni management (7)
Statistični urad Republike Slovenije (18)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Šola za ravnatelje (12)
Študentska založba (36)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (11)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (59)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (30)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (86)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (20)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (527)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (13)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (12)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (11)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (17)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (53)
Zavod RS za varstvo narave (46)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (69)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (20)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (27)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (64)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (16)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (67)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (8)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
A. Kaurin (1)
A. Knoll (1)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (2)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Agencija RS za okolje (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (1)
Andragoški center Slovenije (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Arhel (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (16)
B. Kolar (1)
B. Logar (1)
B. Vodopivec (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (26)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (4)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška šola (2)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Biteks (3)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (27)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Stober (1)
D. Zupančič (1)
Didakta (21)
DigitPen (1)
dLib distributer (2)
Doba Epis (4)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (2)
Društvo ekonomistov Maribor (12)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo psihologov Slovenije (26)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (8)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (7)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (32)
E. Adamlje (1)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (12)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (12)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (10)
EMUNI University (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (3)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex typographéo Mayriano (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (2)
Faculty of management (5)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (34)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (12)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (61)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (11)
Fakulteta za telesno kulturo (16)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filozofska fakulteta (11)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
G. Kurillo (1)
G. Zrim (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geološki zavod (31)
Geološki zavod Slovenije (6)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (10)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
Gozdarski vestnik (1)
Grm - center biotehnike in turizma (2)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
H. Šeme (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
Institut Jožef Stefan (26)
Institut 'Jožef Stefan' (9)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (8)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (6)
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (5)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (18)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (4)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (524)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (7)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (16)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
Iskra (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
Istituto sloveno di ricerche (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Brankovič (1)
J. Dedič (1)
J. Podobnik (1)
J. Smolar (1)
J. Zajc (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Javni zavod za kulturo (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (3)
K. Rostohar (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (8)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (22)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (1)
Komunalne skupnosti ljubljanskih občin (2)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
L. Gosar (1)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Libris (1)
Limnos (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
M. Dovjak (1)
M. Eržen (1)
M. Košir (1)
M. Nastran (1)
M. Novak Babič (1)
M. Plahuta (1)
M. Skudnik (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (3)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (3)
Mestna knjižnica (2)
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja (1)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (2)
Metalurški inštitut el at. (3)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (10)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (4)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (2)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (4)
Moderna organizacija (13)
Modrijan (8)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Kodre (1)
N. Sirnik (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (14)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (2)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (9)
Naravoslovnotehniška fakulteta (523)
Nigrad (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Nova revija (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Občinski odbor SZDL (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (83)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (44)
OK SZDL Ljubljana Center (29)
Onkološki inštitut (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Operativni štab pri MK SZDL (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
Pedagoška fakulteta (18)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (6)
Pedagoški inštitut (3)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (2)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Petrol (1)
Planinska zveza Slovenije (52)
Pravna fakulteta (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
R. Klinc (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
RIS Dvorec (2)
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. Idrija (1)
S. Rankel (1)
S. Trajkovski (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
samozal. (1)
samozal. M. Maučec (1)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (27)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (1)
Sekretariat ARGE ALP (1)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (59)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (4)
Slovenian Library Association (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (64)
Slovenska turistična organizacija (4)
Slovenska turistična organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (33)
Slovensko kemijsko društvo (22)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Slovensko Združenje za projektni management (7)
SO (14)
Societá storica del Litorale (27)
SPH - Scientific Publishing Hub (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (4)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (7)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (22)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
SZDL Ljubljana-Šiška (3)
Šola za ravnatelje (18)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska založba (41)
T. Černe (1)
T. Lavrinc (1)
T. Medved (1)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Turistica (5)
Turistična zveza Slovenije (1)
U. Mali (1)
Umanotera (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University (1)
University of Maribor Press (9)
University of Primorska Press (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (18)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novi Gorici (5)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (62)
V. Cunja (1)
Večer (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Visoka šola za varstvo okolja (2)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (27)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod IRC (11)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (15)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (46)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (43)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod SRS za varstvo pri delu (26)
Zavod Symbiosis (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (4)
Zavod za ribištvo Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (6)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (12)
Zbornica zdravstvene nege (20)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (28)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (32)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (27)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (12)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (16)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (16)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografskih društev Slovenije (67)
Zveza hortikulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (19)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (16)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Ž. Fišer (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (2527)