Število rezultatov iskanja: 13590

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Acta medico-biotechnica (1)
Advances in production engineering and management (13)
Akademija MM (12)
Almira (36)
Alternativa (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (20)
Annales. Series historia naturalis (5)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (5)
Arheo (13)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (65)
Ars et humanitas (4)
AS. Andragoška spoznanja (37)
Atlanti (4)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (34)
Blejske delavnice iz fizike (25)
Bogoslovni vestnik (4)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (1)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (5)
Communio (Ljubljana) (1)
Čas hiti (13)
Časopis za kritiko znanosti (274)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (11)
Delavci in delodajalci (6)
Delo in varnost (12)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (2)
Didakta (26)
Dnevni red (11)
Dnevnik mladega liberalca (1)
Dogovori (59)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (3)
Dolenjski list (1)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (1)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Družboslovne razprave (20)
Dve domovini (20)
Dynamic relationships management journal (2)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (199)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (6)
Geografski obzornik (9)
Geografski vestnik (8)
Geographica Slovenica (3)
Geologija (1)
Glas izseljencev (9)
Glasba v šoli in vrtcu (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (81)
GLG (29)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljar (Žalec) (3)
IB revija (Ljubljana) (5)
Igra ustvarjalnosti (2)
Image analysis and stereology (1)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (13)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (12)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (6)
Informatica Medica Slovenica (2)
International journal of management, knowledge and learning (9)
Izzivi prihodnosti (5)
Javna tribuna - Delegatska priloga (46)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (56)
Javnost (Ljubljana) (13)
Jezik in slovstvo (31)
Jezikoslovni zapiski (2)
Journal of energy technology (1)
Jugoslovanski učiteljiščnik (6)
Kakovostna starost (17)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (42)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kredarica (Novi Sad) (10)
Kronika (Ljubljana) (91)
Les (Ljubljana) (13)
Letopis Matice Slovenske (43)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (9)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (20)
Management (7)
Management (Spletna izd.) (5)
Managing global transitions (10)
Maska (Ljubljana) (3)
Matematika v šoli (2)
Medicinski razgledi (6)
Mednarodna revija za javno upravo (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (9)
Mehanotehnika (24)
Monitor ISH (3)
Muzejski časopis (72)
Muzikološki zbornik (6)
Narodni delavec (Trst) (127)
Naša komuna - delegatska priloga (23)
Naša komuna - delegatsko gradivo (2)
Naša komuna (Ljubljana) (50)
Naša skupnost (Grosuplje) (18)
Naša skupnost (Jugoslavija) (52)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (22)
Naša skupnost (Ljubljana) (126)
Naša vez (Bled) (5)
Naše delo (Ptuj) (22)
Naše gospodarstvo (10)
Novoles (311)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (1)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (5)
Obzornik zdravstvene nege (20)
Odsevanja (49)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Onkološki vikend (3)
Organizacija (Kranj) (675)
Organizacija znanja (370)
Otrok in knjiga (15)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Pedagoška obzorja (2)
Petrol (Ljubljana) (27)
Planinski vestnik (39)
Podjetje in delo (1)
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju (1)
Pravni letopis (2)
Pravnik (2)
Preporod (1919-1923) (13)
Presek (1)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (14)
Projektna mreža Slovenije (21)
Proteus (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (6)
Ptujski list (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Res novae (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (10)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (29)
Revija za zdravstvene vede (3)
Revus (Ljubljana) (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (73)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Scopolia (4)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (4)
Slovenka (2)
Slovenski čebelar (1105)
Slovenski etnograf (19)
Slovenski gospodar (45)
Slovenski republikanec (32)
Slovenski vestnik (3207)
Slovenščina v šoli (3)
Smučina Elan (60)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (34)
Sodobna pedagogika (8)
Sodobnost (1963) (6)
Statistično gradivo SR Slovenije (10)
Strojniški vestnik (24)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (2)
Šola raka dojk 2016 (1)
Šola raka dojk 2019 (1)
Šolska kronika (24)
Šolsko polje (11)
Šolsko svetovalno delo (2)
Šport (Ljubljana) (95)
Štajerc (3)
Tabor narodnega delavstva (2)
Teorija in praksa (102)
Traditiones (3)
Traditiones (Ljubljana) (31)
Tribuna (Ljubljana) (767)
Tržiški tekstilec (192)
Učiteljski tovariš (2097)
Uporabna informatika (Ljubljana) (13)
Uprava (Ljubljana) (13)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (8)
Ventil (Ljubljana) (18)
Vesna (Novo mesto) (10)
Vetrnica (11)
Viharnik (Slovenj Gradec) (460)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (27)
Vodenje za dvig organizacijske energije (1)
Vojaškošolski zbornik (6)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje (17)
Zbor občanov (72)
Zbornik (Slovenska matica) (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (12)
Zdravniški vestnik (21)
Zdravstveno varstvo (6)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (41)
Zora Cankarjeva (7)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (13)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (285)
Želvak (20)
Leto izida
1684 (1)
1772-1775 (1)
1796 (1)
1811 (1)
1820 (1)
1832 (2)
1836 (1)
1836-1838 (1)
1849 (1)
1850-1900 (1)
1852 (1)
1855-1890 (1)
1856 (1)
1862 (1)
1867 (1)
1869 (1)
1869-1912 (1)
1870 (2)
1871 (1)
1872/1873 (1)
1873 (1)
1874 (1)
1875 (2)
1876 (2)
1877 (2)
1878 (3)
1879 (2)
1880 (2)
1881 (3)
1882/1883 (1)
1883 (2)
1884 (3)
1885 (4)
1886 (1)
1887 (1)
1888 (2)
1889 (2)
1890 (5)
1891 (1)
1892 (1)
1893 (2)
1894 (2)
1895 (1)
1896 (1)
1897 (1)
1898 (16)
1899 (4)
19?? (2)
1900 (4)
1901 (7)
1902 (8)
1903 (4)
1904 (3)
1905 (43)
1906 (48)
1907 (53)
1908 (102)
1909 (139)
1910 (142)
1911 (72)
1912 (77)
1913 (86)
1914 (58)
1915 (29)
1916 (31)
1917 (44)
1918 (34)
1919 (85)
1919/1920 (2)
192? (1)
1920 (98)
1920/1921 (5)
1920-1930 (1)
1921 (85)
1921/1922 (2)
1922 (111)
1922/1923 (2)
1923 (139)
1924 (120)
1925 (124)
1926 (114)
1926-1927 (1)
1927 (60)
1927/1928 (2)
1928 (76)
1929 (72)
1930 (78)
1930-1935 (3)
1930-1940 (1)
1931 (79)
1932 (88)
1933 (88)
1934 (87)
1935 (99)
1936 (97)
1937 (86)
1938 (86)
1938/1939 (1)
1939 (87)
1940 (79)
1941 (31)
1942 (18)
1943 (7)
1945 (5)
1946 (38)
1947 (75)
1948 (105)
1949 (108)
1950 (108)
1951 (96)
1951/1952 (8)
1952 (104)
1952/1953 (3)
1953 (89)
1953-1954 (2)
1954 (78)
1955 (80)
1955/1956 (1)
1956 (94)
1957 (103)
1958 (80)
1959 (80)
1960 (89)
1961 (78)
1962 (93)
1963 (103)
1963-1964 (1)
1964 (113)
1965 (97)
1965/1966 (39)
1966 (71)
1966/1967 (31)
1967 (69)
1967/1968 (12)
1967-1701 (1)
1968 (65)
1968/1969 (8)
1969 (88)
1969/1970 (13)
1970 (79)
1970/1971 (20)
1971 (88)
1971/1972 (23)
1972 (98)
1972/1973 (16)
1973 (104)
1973/1974 (15)
1974 (119)
1974/1975 (7)
1975 (109)
1976 (139)
1977 (154)
1977/1978 (14)
1978 (175)
1978/1979 (14)
1979 (179)
1979/1980 (14)
1980 (169)
1980/1981 (15)
1980-1982 (11)
1980-1990 (2)
1980-1991 (1)
1981 (165)
1981/1982 (14)
1982 (161)
1982/1983 (13)
1982-1983 (1)
1983 (143)
1983/1984 (8)
1983-1987 (1)
1984 (137)
1984/1985 (14)
1985 (169)
1985/1986 (15)
1986 (159)
1986/1987 (14)
1987 (147)
1987/1988 (16)
1988 (149)
1988/1989 (23)
1989 (176)
1990 (152)
1991 (124)
1992 (125)
1993 (95)
1993/1994 (7)
1994 (101)
1994/1995 (7)
1995 (118)
1995/1996 (6)
1996 (123)
1997 (141)
1998 (156)
1999 (124)
2000 (122)
2001 (112)
2002 (136)
2002/2003 (1)
2003 (84)
2004 (67)
2005 (122)
2006 (203)
2007 (201)
2008 (190)
2009 (211)
2010 (226)
2011 (221)
2011-2012 (1)
2012 (245)
2012/2013 (1)
2012-2013 (2)
2013 (262)
2014 (259)
2015 (183)
2016 (280)
2017 (249)
2018 (194)
2019 (115)
2019-2018 (11)
2020 (101)
2021 (3)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (25)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (65)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (9)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (757)
Didakta (26)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (9)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (31)
Društvo Medicinski razgledi (6)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo Slovencev "Kredarica" (Novi Sad) (10)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (34)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (12)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (13)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (34)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (10)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (17)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (14)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (6)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (370)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica A. T. Linharta (60)
Knjižnica Ivana Potrča (31)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (335)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (3737)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mariborska knjižnica (15)
Maska, Zavod za založniško kulturno in producentsko dejavnost (3)
Medijski partner d.o.o. (12)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (9)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (24)
Mestna knjižnica Kranj (396)
Mestna knjižnica Ljubljana (609)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (3)
Mlada liberalna demokracija (1)
Mladinska knjiga (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (6)
Muzejsko društvo Škofja Loka (20)
Muzejsko društvo Železniki (13)
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5020)
Narodni muzej Slovenije (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (18)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (128)
Pedagoška obzorja (2)
Petrol d.d. (30)
Planinska zveza Slovenije (39)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
SIB d.o.o. (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (34)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (9)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (170)
Slovenski šolski muzej (24)
Slovensko arheološko društvo (13)
Slovensko društvo Informatika (19)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (81)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno društvo "Cankar" Sarajevo (7)
Slovensko meteorološko društvo (11)
Slovensko sociološko društvo (20)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (21)
Slovensko združenje za projektni management (21)
SOFOS, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Statistični urad Republike Slovenije (86)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (27)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (60)
Študentska založba (256)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (22)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (55)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (96)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (37)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (675)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (8)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (1)
Zavod RS za šolstvo (34)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (12)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (20)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (25)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (33)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (18)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (17)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (86)
Želva (20)
Vsebina
Arheologija (9)
Arhitektura (14)
Astronomija, astrofizika (6)
Bibliografije (12)
Bibliotekarstvo (257)
Biografije (34)
Biologija (4)
Botanika (1)
Civilizacija (64)
Demografija (32)
Domoznanstvo (13)
Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi (1)
Družbene vede (42)
Ekonomija (297)
Etnologija (100)
Filozofija, psihologija (54)
Fizika (27)
Fotografija (37)
Geografija (16)
Geologija (19)
Glasba (57)
Gledališče (11)
Gospodinjstvo (12)
Grafična industrija, tiskarstvo, založništvo, knjigotrštvo (7)
Grafična umetnost (124)
Industrija, obrt, rokodelstvo (10)
Informatika (64)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (2)
Inženirstvo, tehnologija (24)
Javna uprava (625)
Jezikoslovje in jeziki (22)
Kemija (4)
Kemijska tehnologija (5)
Kibernetika (7)
Kinematografija (3)
Kmetijstvo (432)
Knjigovodstvo (11)
Književnost (76)
Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (9)
Likovna umetnost (2)
Ljudsko slovstvo (1)
Matematika (14)
Medicina (133)
Menedžement (30)
Menedžment (407)
Naravoslovne vede (29)
Oglaševanje (63)
Organizacije (1548)
Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija (2)
Pisave, knjige (6)
Politika (76)
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (1)
Poslovni menedžment (115)
Pravo (109)
Projektni menedžment (1)
Promet (18)
Računalništvo (142)
Risanje (3)
Rokopisi (1)
Slikarstvo (5)
Socialno delo (47)
Sociologija (128)
Standardizacija (7)
Statistika (15)
Šport (134)
Telekomunikacije (8)
Tiskovine (2686)
Umetnost (31)
Urbanizem (19)
Verstva. Teologija (12)
Vzgoja, izobraževanje (3172)
Zgodovina (76)
Zgodovina Slovenije (1)
Znanost (59)
Zoologija (8)
Založnik
(12)
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Komel (1)
A. Krošl (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (24)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018 (1)
Akad. društvo 'Slovenija' (1)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (1)
Almira (36)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (4)
Andragoško društvo Slovenije (1)
apud Wolffgangum Gerle (1)
Arhivsko društvo Slovenije (65)
Association for Culture and Education Kibla (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (23)
Aushilf-cassa Verein (1)
Avtoprevoz (1)
Avtotehna (1)
B. Fidel (1)
B. Kovář (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
C. k. kmetijska družba na Kranjskem (1)
C. kr. deželna vlada za Kranjsko (1)
Cankarjev dom (2)
Caritas Slovenia (1)
Casinovereins-Direction (1)
CEEMAN (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (2)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (25)
CIVITAS ELAN (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Čebelarsko društvo (1)
Čitalnica (1)
D. Kotnik (1)
de l'Imprimerie du gouvernement (1)
Delavska zbornica za Slovenijo (1)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (1)
Didakta (26)
DMFA - založništvo (2)
DMFA, založništvo (25)
Doba Epis (9)
Dolenjski list (1)
Dramatično društvo (8)
Društva onkoloških bolnikov (1)
društvo (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (10)
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (4)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (6)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Organizacija za participatorno družbo (4)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Društvo Slovencev "Kredarica" (10)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (27)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (7)
Društvo Sokol (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (7)
Društvo ŠKUC (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (2)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (4)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (7)
Ekonomski center Maribor (10)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Elan (60)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Etnografski muzej (22)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (13)
Faculty of management (10)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za družbene vede (22)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (19)
Fakulteta za organizacijske študije (37)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (34)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (72)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (13)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (95)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (21)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (13)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
G. Požek (1)
G. Vodeb (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (6)
Geološki zavod (1)
Glavni odbor društva Rdečega križa kraljevine Jugoslavije (1)
GLG (29)
Gorenjski muzej (3)
Gornjesavski muzej Jesenice (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (460)
Grabar Kos B. (1)
Gremiums der Kaufleute (1)
GV Revije (1)
HASA (1)
I. Hrovat Mujčinović (1)
I. Kristan (1)
ICOM (2)
ICOM, International Committee for Regional Museum (1)
Institut des études ethniques (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Slovene Emigration Research (14)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (17)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (6)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni Fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (14)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (20)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
International Committee for Regional Museums (1)
International Institute for Archival Science (4)
International School for Social and Business Studies (1)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
IZUM (71)
J. R. Millitz (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2097)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Josip Kopač (285)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovensko učiteljsko udruženje, sekcija za dravsko banovino (1)
K. k. Landesregierung für Krain (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (2)
Karl Linhart (3)
Katoliška Liga (1)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Klan SZSO SGS (1)
Klub Revus (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Pavla Golie (1)
Konzorcij (7)
Konzorcij Edinosti (2)
Konzorcij 'Za resnico' (1)
Kulturna skupnost Slovenije (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturno izobraževalno društvo Kibla (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Landeshilfsverein für Lungenkranke in Krain (1)
Landes-Museum (1)
Lastna založba Narodne čitalnice (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (4)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Ljudska univerza (1)
M. Hreščak (1)
Mariborska knjižnica (15)
Marketing magazin (12)
Matica Slovenska (45)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (6)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (9)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mehanotehnika (24)
Mestno društvo gluhih (1)
Mestno gledališče Ljubljansko (8)
Metalflex (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
MIC - Mladinsko informacijski center (1)
Ministarstvo vojske i mornarice (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (8)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (4)
Ministrstvo za okolje in prostor (5)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
mit Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
mit Ignaz Alois Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
mit Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mlada liberalna demokracija (1)
Mladinska knjiga (2)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Moderna organizacija (693)
Mohorjeva družba (1)
Mreža MaMa (1)
Musée régional (1)
Muzej (72)
Muzej in galerije mesta Ljubljane (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzeji in galerije mesta Ljubljane in cooperation with ICOM ICR (1)
Muzejsko društvo (21)
Muzejsko društvo Železniki (13)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna čitalnica (1)
Narodna delavska organizacija (127)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna Tiskarna (1)
Narodne delavske organizacije (2)
Naše delo (22)
National Institute of Public Health (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Novoles (311)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Občina Ljubljana-Šiška (3)
Občinska kulturna skupnost (49)
Občinski odbor SZDL (4)
Obl. organizacija ptt. uslužbencev (1)
Obmo��no združenje Rdečega križa (1)
Obrtna centrala za obnovitev Goriške (1)
Obzorja (3)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (11)
OK SZDL Bežigrad (72)
OK SZDL Ljubljana Center (59)
Onkološki inštitut (11)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Organizacija Ljubljanskega učiteljišča (6)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
Patriotischer Landes-Hilfsverein für Krain (1)
Pedagoška fakulteta (17)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (4)
Pelikan (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (6)
Petrol (29)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
PGD (1)
Planinska zveza Slovenije (39)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomurje Museum (1)
Poslovno združenje gozdno gospodarskih organizacij (2)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Providio (7)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
R. Klinc (1)
Razor (1)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Reforma (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regional Museum (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Rohrschützen Gesellschaft (1)
RSS (2)
Rustica (1)
s. n. (3)
S. Zorzut (1)
s.n. (9)
Samopomoč (1)
samozal. (3)
samozal. društva (1)
samozal. J. Kenda (34)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Račnik (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (25)
Science and Research Centre, Annales (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
self-published Š. Ivanko (1)
Semeniška knjižnica (1)
SHKSH Migjeni (1)
Skupnost muzejev Slovenije (2)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (145)
Slavistično društvo Slovenije (35)
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (1)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Library Association (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (51)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska lovska organizacija (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (2)
Slovenska sokolska zveza (1)
Slovenska turistična organizacija (4)
Slovenska turistična organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Slovenski etnografski muzej (199)
Slovenski gledališki muzej (3)
Slovenski inštitut za revizijo (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski šolski muzej (24)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (18)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (81)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno društvo Cankar (7)
Slovensko meteorološko društvo (11)
Slovensko muzejsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (20)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (21)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (2)
Slovensko Združenje za projektni management (21)
SO (18)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (52)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (25)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija (1)
Sokolska župa (2)
Sokolska župa Maribor (1)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
Splošna bolnišnica (1)
Srednja glasbena in baletna šola (1)
Srednješolska organizacija Jugoslovanske dijaške zveze (13)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (44)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Succeed Project Team (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (19)
Šola za ravnatelje (37)
Šolski center (2)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska organizacija Univerze (766)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (259)
Študentska organizacija Univerze, Študentska založba (1)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (16)
T. Klemenčič (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Teološka fakulteta (1)
Teološka knjižnica (1)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
TIC (1)
Tiskarna sv. Cirila (46)
Tiskovna zadruga (3)
ToKnowPress (1)
Tržiški tekstilec (192)
Turistica (2)
Turistična zveza Slovenije (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Udruženje jugoslovanskih narodnih železničarjev in brodarjev (1)
UK ZSMS (1)
Umanotera (1)
University of Maribor Press (1)
University of Maribor, University Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Uprava Ljubljanskega velesejma (1)
Urad RS za mladino (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
V. Valentinčič Murovec (1)
venales extant apud Iacobum Peeters ... (1)
Verein zur Unterstützung... (1)
Verlag des Casino-vereins (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Vezenine (5)
Viharnik (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Visoka šola za management (3)
Visoka šola za politične vede (29)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (10)
Visoka zdravstvena šola (3)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (2)
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem (1)
Zadružna tiskarna (1)
Založba FDV (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (16)
Zavarovalnica Triglav (1)
Zavod IRC (14)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (16)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (32)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (8)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (28)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (20)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje (4)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje DrogArt (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje šoferjev in avtomehanikov (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (3)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za senologijo SZD (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (25)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (1)
ZMS (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (54)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (25)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRS Bistra (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (48)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1105)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (16)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (17)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza hortikulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza kulturnih organizacij (5)
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana - Bežigrad (2)
Zveza kulturnih organizacij občine (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (8)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije etc. (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec (49)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (66)
Zveza makedonskih kulturnih društev Slovenije (1)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (3)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (3207)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (24)
Zveza ŠOLT (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
Zveza študentskih športnih organizacij (1)
Zveza telesnokuklturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (95)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (48)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (74)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zvezna organizacija Saveza grafičkih radnika i radnica Jugoslavije (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Želva (20)
Išči med rezultati (13590)