Število rezultatov iskanja: 122

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Alfred Brežnik AM (1)
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (2)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (11)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (7)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Naše delo (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (1)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
S. n. (1)
samozal. (1)
samozal. M. Hren (1)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (4)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (2)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba /*cf (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod RS za šolstvo (4)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (122)