Število rezultatov iskanja: 1726

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (22)
Acrocephalus (1)
Acta carsologica (7)
Acta chimica slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta neophilologica (1)
Advances in production engineering and management (1)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Anali PAZU HD (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (9)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (10)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (32)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (20)
CEPS journal (3)
Communio (Ljubljana) (6)
Časopis za kritiko znanosti (81)
Delavci in delodajalci (5)
Delo in varnost (7)
Dialogi (98)
Didakta (17)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (2)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Družboslovne razprave (1)
Edinost in dialog (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (3)
Fizika v šoli (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (2)
Gea (Ljubljana) (8)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (10)
Geografski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (10)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Gozdarski vestnik (9)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (13)
Informacije MIDEM (1)
Informatica Medica Slovenica (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (12)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kakovostna starost (36)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (9)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (2)
Literatura (Ljubljana) (79)
Loški razgledi (5)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (3)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (7)
Obzornik zdravstvene nege (13)
Onkologija (Ljubljana) (9)
Onkološki vikend (4)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (89)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (17)
Planinski vestnik (56)
Podjetje in delo (18)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (1)
Pravni letopis (5)
Pravnik (3)
Primerjalna književnost (7)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Projektna mreža Slovenije (3)
Proteus (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (14)
Razpotja (26)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (58)
Res novae (1)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za zdravstvene vede (8)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (10)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (7)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski gospodar (6)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (8)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (9)
Socialno delo (54)
Sodobna pedagogika (9)
Sodobnost (1963) (98)
Stati inu obstati (1)
Statistične informacije. 14. Poslovni subjekti (23)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (17)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (7)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (37)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Ventil (Ljubljana) (59)
Verba hispanica (2)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Vzgoja (Ljubljana) (31)
Vzgoja in izobraževanje (5)
Zdravniški vestnik (15)
Zdravstveno varstvo (6)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (7)
Železne niti (35)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (13)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Didakta (17)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (20)
Društvo humanistov Goriške (26)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (27)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (18)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
fizična oseba (4)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (36)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (17)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (6)
IUS SOFTWARE d.o.o. (21)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (13)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (6)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (98)
Mariborska knjižnica (89)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Mladinska knjiga (8)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (35)
Narodna in univerzitetna knjižnica (488)
Onkološki inštitut Ljubljana (14)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (56)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (10)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Statistični urad Republike Slovenije (33)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (68)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (38)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (59)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (35)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (22)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (8)
Univerzitetna knjižnica Maribor (7)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (58)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za šolstvo (34)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (7)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (13)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (17)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (9)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
(2)
A. Hari (1)
A. Trstenjak (1)
A. Turk (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (13)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Akademska založba (1)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (1)
Andragoško društvo Slovenije (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Aristej (1)
Beletrina (3)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (3)
C. Pleško (1)
Cankarjeva založba (1)
Carmina Slovenica (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Centerkontura (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Cotta (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čitalnica (2)
Dashöfer (2)
Didakta (19)
Dijaško društvo 'Adrija' (1)
dLib distributer (1)
DLUM (1)
Doba Epis (1)
Dream studio Krt (1)
Dream Studio Krt (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (22)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (26)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (31)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (7)
Društvo MAUS (1)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo psihologov Slovenije (23)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (17)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (31)
Družba sv. Cirila in Metoda (6)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (23)
Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1)
Državna založba Slovenije (96)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Esperantsko društvo (1)
Faculty of Law (1)
Faculty of medicine (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (54)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (35)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (3)
Festival (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Fr. Simonič (1)
Fr. Vesel (1)
gedr. b. Josef Blasnik (1)
Glasbena matica (1)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Goriška tiskarna A. Gaberšček (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gospodarski vestnik (12)
Hans Prader (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Vivod-Rajh (1)
Ico (1)
Ignac Alojz Kleinmayr (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (36)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (38)
Inštitut RS za rehabilitacijo (3)
Inštitut Skaza (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (12)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (5)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za primerjalno pravo (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Giontini (1)
J. Krajec (1)
J. R. Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Johann Friderich Eger (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (4)
Karl Linhart (3)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Knjižnica (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Komisionalna založba Glasbene Matice (1)
Kongregacija misijonarjev sv. Vincencija Pavljanskega (1)
Könyvtár (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
Kulturni center (1)
lastna založba (1)
LDS (79)
Leufchner & Lubensky (1)
LEXPERA (3)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (89)
Mariborski Sokol (1)
Matica hrvatska i slovenska (1)
Matica slovenska (1)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Mestni magistrat (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (2)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (10)
Muzejsko društvo (6)
Muzejsko društvo Železniki (35)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6)
Narodna tiskarna (1)
Neo koncept (1)
neznan (1)
Nova revija (17)
Oberer'sche Buchdruckerei (1)
Obzorja (99)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (12)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (3)
'Österr.-Ung. Revue' (1)
papir in natis od Lajkamovih naslednikov (1)
Pedagoška fakulteta (78)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (5)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (16)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Planinska zveza Slovenije (56)
Plon (1)
Posojilnica in hranilnica (1)
Pravna fakulteta (4)
presso Franc. Mattia Winkowitz ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
R. Kamnik (1)
R. Kobentar (1)
Ramovš Primož (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Rikoss (1)
RSS (1)
RTV Ljubljana (1)
S. Glavan (1)
s. n. (3)
Salezijanski inšpektorat (1)
Salve (1)
samozal. (3)
samozal. F. Levec (1)
samozal. J. Tominšek (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. skladatelj (3)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
se dobi v' kloshtri sbiralsha nar svetejshiga Odreshenika, v' slovenski fari v' Marburgi (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (19)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovenian American Times (1)
Slovenian Research Center of America (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
SNG Maribor (7)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (5)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
Sožitje Association (7)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (35)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (6)
svojina kompoziterova (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (11)
Študentska založba (74)
T. Bratina Grmek (1)
T. Lavrinc (1)
Teološka fakulteta (10)
tiskala Klein in Kovač (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
typis Joannis Georgii Heptner (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Maribor Press (2)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (59)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (8)
Univerzitetna založba Univerze (4)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (6)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
V. Kosovel (1)
V. Požgaj (1)
Vekoslav Spindler (1)
Visoka šola za politične vede (2)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zala (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Pivec (2)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (34)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (7)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (13)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (3)
Združenje za socialno pedagogiko (9)
ZDSSS (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (49)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (12)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (4)
Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1726)