Število rezultatov iskanja: 465

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (25)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delo in varnost (1)
Dialogi (2)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Dve domovini (1)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (5)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (7)
Kronika slovenskih mest (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (2)
Management (Spletna izd.) (1)
Medicine, law & society (1)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naša sodobnost (3)
Naše gospodarstvo (3)
Otrok in knjiga (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (73)
Razpotja (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (1)
Slovenka (3)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (7)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (2)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (2)
Šolsko svetovalno delo (2)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (4)
Traditiones (Ljubljana) (13)
Učiteljski tovariš (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vojaška zgodovina (1)
Vzgoja (Ljubljana) (11)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (6)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (73)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (121)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (8)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (102)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (13)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (15)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
Aco (1)
Alpha und Omega (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Atelier Hans Wanderer (1)
Atelje Vlašič (1)
Beletrina (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
D. Modrinjak (1)
Der Militär-wissenschaftliche Verein (1)
Didakta (3)
Doba Epis (2)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo psihologov Slovenije (98)
Družba Jezusova (11)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (8)
E. Wlodyga (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Gospodarski vestnik (1)
I. Germek (1)
I. Toličič (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Skaza (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Gerčar (1)
J. Lomschek (1)
J. Messner (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Kisovec: Multima (1)
Konzorcij Edinosti (3)
KUD Logos (1)
Kulturni center Maribor (2)
L. Jean (1)
LDS (1)
M. Gros (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (1)
Medijski partner (1)
Mestna občina (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (2)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Porta B (1)
Pravna fakulteta (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
s. n. (40)
S. Žakelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (18)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (25)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (14)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2)
UMco (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (13)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (465)