Število rezultatov iskanja: 430

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (5)
Acta carsologica (10)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (3)
Acta hydrotechnica (3)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (3)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (4)
Ars et humanitas (1)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (1)
Didakta (3)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (24)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Gea (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (2)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (3)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (2)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (20)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (1)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (7)
Kronika slovenskih mest (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (6)
Loški razgledi (3)
Muzikološki zbornik (2)
Naša komuna - delegatska priloga (16)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (2)
Natura Sloveniae (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Otrok in knjiga (2)
Planinski vestnik (2)
Presek (1)
Proteus (4)
Revija za geografijo (2)
Slovenka (2)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (83)
Sodobnost (1963) (16)
Svet ptic (8)
Štajerc (3)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (3)
Urbani izziv (2)
Varstvo narave (1)
Verba hispanica (2)
Vertec (1871) (14)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (1)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (3)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (13)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (16)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (64)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (199)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (19)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(6)
A. Hartleben (1)
A. Pirker (1)
A. Turk (1)
Agencija Plahutnik (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Aria Records (1)
Audibook (1)
Beletrina (1)
Bird Publisher (1)
Blažej (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
chez Saillant & Nyon (1)
ČZP 'Pomurski tisk' (1)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (8)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (18)
'Epoha' (1)
Etnografski muzej (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Focus (1)
Generalturist (1)
Genija (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Istarska naklada (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (1)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Karl Linhart (3)
Katma (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (24)
Kinematografi (1)
Kino otok (1)
Kompas (1)
Konzorcij Edinosti (2)
Kulturni center (2)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
L. Schwentner (2)
LDS (3)
Leon (1)
M. Zaveršnik (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna občina (1)
Mladinska knjiga (6)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Pan records (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Plesno akrobatska skupina Flip (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
RTB (1)
RTV (2)
s. n. (1)
samozal. (1)
samozal. M. Hren (1)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Simotisk (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
skz (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (11)
Stengel & Co. (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Suvenir dizajn (1)
Študentska založba (4)
T. K. V. (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (83)
Tiskovna zadruga (7)
Turist (1)
Turistično društvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vesna film (2)
Vjesnik (1)
Z. Dolinar-Osoletova (1)
Zadružna štampa (1)
Založba Audibook (1)
Založba ZRC (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Išči med rezultati (430)