Število rezultatov iskanja: 2434

Časopisje in članki - naslov
Acta chimica slovenica (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (17)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (31)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (14)
CEPS journal (5)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (13)
De musica disserenda (1)
Dialogi (2)
Didakta (7)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Dve domovini (1)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (6)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (1)
Matematika v šoli (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (3)
Novi glasovi geštalta (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Popotnik (1880-1941) (859)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (9)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (13)
Revija za zdravstvene vede (1)
Slovenka (39)
Slovenski čebelar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (532)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (566)
Sodobnost (1963) (1)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolska kronika (6)
Šolsko polje (25)
Šolsko svetovalno delo (7)
Šport (Ljubljana) (8)
Teorija in praksa (3)
Učiteljski tovariš (11)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (28)
Vzgoja in izobraževanje (8)
Zgodovinski časopis (3)
Izvor
Bicero (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (7)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (26)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Družina d.o.o. (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1218)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (25)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (13)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (34)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (14)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod RS za šolstvo (24)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (384)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (566)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Vsebina
Založnik
bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bicero (1)
BRS (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
D. Popenko (1)
Didakta (8)
Doba Epis (2)
Dopisna delavska univerza (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (28)
Društvo psihologov Slovenije (26)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (3)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Jezusova (28)
Družina (9)
Državna založba Slovenije (1)
EDUvision (3)
F. Humski (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za telesno kulturo (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
H. Ničman (1)
Historical Association of Slovenia (1)
ICOM - Slovenia (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (1)
J. R. Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (11)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
Jugoslovansko učiteljsko udruženje (1)
Jugoslovenski sokolski savez (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kleinmayr & B. (1)
Konzorcij Edinosti (39)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (6)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
Nova revija (5)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (2)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Osnovna šola (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
P. Erjavec (1)
Pedagoška fakulteta (29)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (17)
Pedagoško društvo (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
R. Kobentar (1)
samozal. A. Vojko (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska šolska matica (2)
Slovenska šolska Matica (37)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (25)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (17)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog (1)
Societá storica del Litorale (2)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (14)
Teološka fakulteta (5)
Tiskovna zadruga (1)
Trnovo Kindergarten (1)
typis Academicis, per Leopoldum Berger (1)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Vrtec Trnovo (4)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (1)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (29)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za šolstvo SR Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (533)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (44)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (566)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (2434)