Število rezultatov iskanja: 521

Časopisje in članki - naslov
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (2)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Anthropological notebooks (7)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (32)
Asian studies (1)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (6)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delo in varnost (1)
Dialogi (1)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (3)
Družboslovne razprave (7)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (5)
Fizioterapija (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (1)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (2)
Izzivi prihodnosti (1)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (172)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lex localis (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (4)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (17)
Organizacija (Kranj) (5)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Primerjalna književnost (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (11)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Rehabilitacija (Ljubljana) (10)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavistična revija (2)
Slovenian veterinary research (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (21)
Socialno delo (11)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1963) (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (3)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (23)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (11)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (8)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (172)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (47)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Rokodelski center Ribnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (11)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (34)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (10)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje za socialno pedagogiko (21)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Alma Mater Press (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Didakta (2)
dLib distributer (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (1)
Faculty of Social Work (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (11)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (16)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Glotta Nova (1)
Handicraft Centre Public Institute (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (172)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (6)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (9)
Janal Record Company (1)
Jugoton (1)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
LDS (2)
M. Kristan (1)
Medicinski razgledi (4)
Moderna organizacija (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoški inštitut (2)
Peppermint Productions (1)
Pravna fakulteta (1)
samozal. I. Jurgec (2)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Societá storica del Litorale (8)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (11)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (2)
The Jolly Slovenians (1)
The United Committee of South-Slavic Americans (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vesna film (2)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (7)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba ZRC (3)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (17)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (21)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (38)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Išči med rezultati (521)