Število rezultatov iskanja: 747

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (36)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (402)
Narodna in univerzitetna knjižnica (181)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Media House (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (19)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (6)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
ZRC SAZU (5)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
A. Budja (1)
Alfred Brežnik AM (1)
Anton m. Obizzi (36)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
E. Škulj (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
J. F. Eger (52)
Kmetijska založba (1)
Konzorcij (402)
Lipa (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mladika (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko (14)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Profesorji bogoslovnega učilišča (19)
s. n. (15)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Welding Society (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (6)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (10)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
Vrhovni stan Z.B.S (33)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza slovenske mladine (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (747)