Število rezultatov iskanja: 379

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (8)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (70)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (92)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (54)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (50)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (9)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(1)
A. Ilc (1)
A. Landau (1)
Andrejdrapal.com (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (4)
C.T. Meyer (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Columbia (1)
Corona (1)
D. Ružić (1)
Dream studio Krt (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo študentov biologije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (2)
E. Zupan (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
F. Planinc (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filovske pevke (1)
Fr. Vesel (2)
G. Zrim (1)
Glasbena matica (6)
Glasbena Matica (1)
Helidon (2)
ICO (1)
Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia (1)
J. Fridl (1)
J. Kolšek (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
KUD Jože Stupnik (1)
Kulturno društvo (1)
L. Schwentner (4)
M. Gams (1)
M. Jukić (1)
M. Langus (1)
M. Planinc (1)
Mavrica (1)
Medicinska fakulteta (2)
Melopoja (1)
Mimik (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (2)
Muzikaviva (1)
N. Krauberger (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (15)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Osrednje društvo SPD (1)
PD Lisca (50)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pizzicato (1)
Planinska zveza Slovenije (54)
Planinsko društvo (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
propriété du compositeur (1)
Roman Pahor (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
samozal. (1)
samozal. D. Butinar (1)
samozal. T. Zrnec (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (37)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (2)
Societá storica del Litorale (3)
Sraka (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (9)
Turistica (5)
Turistično društvo (1)
U. Bajc (1)
U. Rodman (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
V. Kunc (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (379)