Število rezultatov iskanja: 594

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (6)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (10)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Časopis za kritiko znanosti (12)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (1)
Dialogi (10)
Didakta (8)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (5)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (2)
Dom in svet (Ljubljana) (11)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Glasba v šoli in vrtcu (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (12)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Jezik in slovstvo (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kronika slovenskih mest (2)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (44)
Maska (Ljubljana) (3)
Medicinski razgledi (1)
Muzikološki zbornik (5)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (13)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (11)
Naša sodobnost (4)
Naše delo (Ptuj) (1)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Novinarski ples (1)
Primerjalna književnost (2)
Ptujski list (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavistična revija (1)
Slovenka (2)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (18)
Studia mythologica Slavica (1)
Šport (Ljubljana) (4)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (36)
Učiteljski tovariš (3)
Vertec (1871) (2)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (3)
Zbor občanov (9)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (1)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Železne niti (1)
Izvor
Didakta (8)
Društvo antropologov Slovenije (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (18)
Maska, Zavod za založniško kulturno in producentsko dejavnost (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (61)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (347)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (6)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (11)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (21)
Zavod RS za šolstvo (10)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (28)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
(2)
[s. n.] (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (5)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Ansambel Grešniki (1)
Barong post cards (1)
bey Cappi und Comp. (1)
C. Pleško (1)
Cankarjev dom (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Champion (1)
CIDM (1)
Circolo culturale Rečan (1)
CODA (1)
Corona (1)
Crearte (1)
Debora (1)
Didakta (9)
dLib distributer (1)
Dokumentarna (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Druga godba (1)
Društvo antropologov Slovenije (10)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (23)
DZS (1)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
gedruckt zu Laybach, vnd zu finden bey Johann Baptista Mayr, in Saltzburg (1)
Glasbena matica (8)
Glasbena Matica (1)
Gledališka skupina Gib (1)
GPZ Sraka (2)
Helidon (16)
Hermagoras (1)
I. Kleinmayr u. F. Bamberg (1)
I. Vivod-Rajh (1)
in Komission bey Franz Ferstl (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Špicar (1)
J. Tarmon (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jugoton (2)
Katoliško tiskovno društvo (11)
Konzorcij Edinosti (2)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (1)
KUD Metalka (1)
Kulturno društvo (1)
Kulturno društvo Rečan (1)
L. Schwentner (1)
LDS (4)
Ljubljanski velesejem (1)
M. Pikl (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina (2)
MiMik (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (7)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (4)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Mladinska knjiga (4)
Mladinski center Trbovlje (2)
Mohorjeva založba (1)
MPZ skladateljev Ipavcev (1)
Musica ID (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naše delo (1)
O. Fischer (1)
Obzorja (12)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (9)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
On-Air (1)
Pan Records (1)
Paternolli (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pevsko društvo Ljubljana (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Pihalni orkester Bežigrad (1)
Pioneer (2)
Pišćaci (1)
Pizzicato (1)
Plesni teater (1)
Plesno akrobatska skupina Flip (1)
Plesno-akrobatska skupina Flip (1)
Primož Ramovš (5)
RTB (8)
RTV (38)
RTV Ljubljana, Založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (3)
Rudarska godba Velenje (1)
s. n. (1)
samozal. (1)
samozal. A. Nipič (1)
samozal. I. Umek (2)
samozal. M. Gvozdenac (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (14)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slov. plan. društvo (1)
Slovene Anthropological Society (10)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (38)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska prosvetna zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SNG (1)
SNG Maribor (21)
SO (2)
Socialna akademija (1)
Societá storica del Litorale (2)
Sraka (4)
SZK Oktatási Intézete (1)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (10)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (45)
UK ZSMS (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Vakro dedo (1)
Verfasser (1)
Vesna film (3)
Virgo Records (2)
Založba kaset in plošč, RTV Ljubljana (1)
Založba ZRC (26)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (12)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (9)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
ZKP RTV Ljubljana (1)
ZKP RTV Slovenija (2)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (594)