Število rezultatov iskanja: 2675

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (6)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Akademija MM (53)
Aluminij (456)
Anali PAZU HD (3)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arhivi (14)
AS. Andragoška spoznanja (38)
Atlanti (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (11)
Dogovori (10)
Družboslovne razprave (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (22)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (8)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (4)
Infotok (1)
International journal of management, knowledge and learning (6)
Iskra (Kranj) (353)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (21)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (5)
Kakovostna starost (2)
Kaplje (Idrija) (1)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Kronika slovenskih mest (2)
Les (Ljubljana) (27)
Lexonomica (13)
Ljubljanski dnevnik (155)
Loški razgledi (6)
Management (40)
Management (Spletna izd.) (29)
Managing global transitions (42)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (18)
Metodološki zvezki (1)
Narodna sloga (8)
Naša komuna (Ljubljana) (11)
Naša skupnost (Grosuplje) (28)
Naša skupnost (Jugoslavija) (80)
Naša skupnost (Ljubljana) (14)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (15)
Naše gospodarstvo (86)
Naši problemi (8)
Novi akordi (1)
Organizacija (Kranj) (192)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (384)
Pravni letopis (3)
Pravnik (4)
Projektna mreža Slovenije (63)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (7)
Revija za geografijo (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (7)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (14)
Sanitarno inženirstvo (1)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Socialno delo (6)
Sodobna pedagogika (1)
Strojniški vestnik (16)
Šolska kronika (1)
Štajerc (6)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (60)
Učiteljski tovariš (4)
Uporabna informatika (Ljubljana) (19)
Uprava (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Ventil (Ljubljana) (23)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor občanov (15)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (7)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovinski časopis (1)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (8)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (63)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (18)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za marketing Slovenije (53)
Elektro Maribor d.d. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (7)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (1)
Gorenjski glas d.d. (8)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (388)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (485)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (53)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (6)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (354)
Mestna knjižnica Ljubljana (181)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (316)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (23)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (63)
Statistični urad Republike Slovenije (14)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (111)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (39)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (38)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (86)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (192)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (13)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (22)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (11)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(Marib. Tisk.) (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES (8)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (15)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (2)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (8)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cestno podjete (1)
Cestno podjetje (1)
Časopisno podjetje Gorenjski tisk (8)
D. Topolšek (1)
Dashöfer (4)
Doba Epis (18)
Društvo ekonomistov Maribor (86)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (1)
Državna založba Slovenije (1)
Državno avtobusno in prevozniško podjetje Slovenije (1)
DZS (2)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (5)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (86)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (86)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektro (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Faculty of management (42)
Faculty of Management (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (76)
Fakulteta za organizacijske študije (7)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (58)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (23)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (4)
FB&Marketing, spletna prodaja (2)
Filozofska fakulteta (1)
GEA College (1)
Gedruckt zů Straszburg durch Josiam Rihel (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Glasila podjetij (353)
Gorenje (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gospodarski vestnik (310)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (6)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
I. Kristan (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (7)
Institut 'Jožef Stefan' (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (310)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za primerjalno pravo (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
International Institute for Archival Science (1)
Iskra (353)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (2)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (3)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (5)
Karl Linhart (6)
Kemijski inštitut (5)
Kino podjetje (1)
Konzorcij (8)
L. Schwentner (1)
Lah (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (6)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
M. König (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mariborska razvojna agencija (2)
Marketing magazin (53)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (10)
Meritum (1)
Mestna občina (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Moderna organizacija (192)
Muzejsko društvo (6)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naše delo (15)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (2)
Občina Ljubljana-Šiška (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (15)
OK SZDL Ljubljana Center (10)
Pedagoška fakulteta (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (14)
Protect (1)
S. Dohčević (1)
s. n. (1)
S. Zorzut (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Selbstverl. (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (14)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (23)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (63)
SO (28)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (80)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (14)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center (1)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (3)
Študentska založba (1)
Talum (456)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (1)
Turistica (6)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (7)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (3)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (3)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
V. Rupnik (1)
V. Šiftar (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (2)
Večer (1)
Visoka šola za management (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (7)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (2)
Zavod IRC (11)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (21)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (9)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združeno podjetje Ljudska pravica (155)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (39)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (30)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (310)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (15)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Železarna (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (2675)