Število rezultatov iskanja: 5069

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (2)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta neophilologica (27)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (8)
Ars et humanitas (11)
Asian studies (5)
Azijske in afriške študije (3)
Bogoslovni vestnik (4)
Clotho (2)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (2)
Dialogi (60)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (56)
Dve domovini (6)
Edinost in dialog (3)
ELOPE (Ljubljana) (19)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (5)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (250)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kaplje (Idrija) (2)
Keria (Ljubljana) (6)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (2)
Krajnska čbelica (5)
Kronika (Ljubljana) (5)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (72)
Ljubljanski zvon (2834)
Loški razgledi (7)
Monitor ISH (6)
Muzikološki zbornik (9)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša sodobnost (24)
Novi svet (Ljubljana) (11)
Otrok in knjiga (44)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (13)
Planinski vestnik (1)
Poetikon (2)
Primerjalna književnost (133)
Problemi (Ljubljana) (2)
Razpotja (5)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavia Centralis (14)
Slavistična revija (88)
Slovenka (404)
Slovenski etnograf (1)
Slovenščina v šoli (10)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (516)
Stati inu obstati (3)
Studia mythologica Slavica (3)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Učiteljski tovariš (1)
Verba hispanica (45)
Vertec (1871) (1)
Vestnik za tuje jezike (6)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Zbor občanov (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1577 (2)
1688 (1)
1696 (1)
1699 (2)
18?? (1)
1804 (1)
1806 (1)
1809 (1)
1831 (1)
1832 (1)
1833 (1)
1834 (1)
1844 (2)
1846 (2)
1847 (1)
1848 (1)
1850 (1)
1857 (1)
1861 (1)
1862 (1)
1864 (2)
1866 (2)
1869 (2)
1874 (1)
1881 (9)
1882 (13)
1883 (50)
1884 (4)
1885 (11)
1886 (16)
1887 (15)
1887-1899 (1)
1888 (24)
1889 (35)
1889/1894 (1)
1890 (43)
1891 (85)
1892 (69)
1893 (57)
1894 (72)
1895 (52)
1896 (54)
1897 (170)
1898 (192)
1899 (169)
19?? (1)
190? (1)
1900 (63)
1901 (89)
1902 (112)
1903 (88)
1904 (86)
1905 (75)
1906 (107)
1907 (104)
1908 (78)
1909 (80)
1910 (63)
1911 (54)
1912 (46)
1913 (46)
1914 (56)
1915 (49)
1916 (43)
1917 (55)
1918 (64)
1919 (71)
1920 (88)
1921 (84)
1922 (37)
1923 (40)
1924 (42)
1925 (31)
1926 (39)
1927 (42)
1928 (32)
1928/1929 (1)
1929 (48)
1930 (32)
1931 (37)
1932 (26)
1933 (15)
1934 (16)
1935 (23)
1936 (23)
1937 (12)
1937/1938 (1)
1938 (27)
1939 (29)
1940 (33)
1941 (7)
1944 (1)
1946 (5)
1947 (2)
1948 (4)
1950 (2)
1951 (3)
1952 (2)
1955 (3)
1955/1956 (8)
1956 (2)
1957 (17)
1958 (5)
1959 (11)
196? (1)
1960 (12)
1961 (8)
1962 (6)
1963 (23)
1964 (44)
1965 (35)
1966 (37)
1967 (32)
1968 (41)
1969 (38)
1970 (41)
1971 (38)
1972 (29)
1973 (6)
1974 (11)
1974/1975 (1)
1975 (7)
1976 (5)
1977 (16)
1977/1978 (2)
1978 (19)
1979 (17)
1980 (5)
1981 (16)
1982 (12)
1983 (16)
1984 (22)
1985 (10)
1986 (3)
1987 (7)
1988 (6)
1989 (15)
1990 (22)
1991 (22)
1992 (20)
1993 (32)
1994 (27)
1995 (27)
1996 (28)
1997 (36)
1998 (23)
1999 (15)
2000 (9)
2001 (21)
2002 (21)
2003 (13)
2004 (26)
2005 (30)
2006 (28)
2007 (16)
2008 (27)
2009 (35)
2010 (40)
2011 (49)
2012 (34)
2013 (48)
2014 (51)
2015 (65)
2016 (79)
2017 (77)
2018 (68)
2019 (48)
2020 (16)
2021 (1)
Izvor
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (13)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (516)
Mariborska knjižnica (44)
Mestna knjižnica Kranj (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3999)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (107)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (119)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (87)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (27)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (12)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
ZRC SAZU (18)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
1A internet (1)
Anton Jeretič (1)
B. Mavrel (1)
Begunska tiskarna (1)
Beletrina (2)
Bird Publisher (2)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Dragotin Hribar (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo slovenskih pisateljev (6)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (19)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (2)
Družba Jezusova (5)
Državna založba Slovenije (550)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex officina Ioannis Manlij (1)
ex officina Iohannis Manlij (1)
ex typographeo Joannis Baptistae Mayr ... (1)
F. Bernik (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (14)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (27)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (14)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Gallus Carniolus (1)
Genija (1)
Goga (2)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (4)
Gozdno gospodarstvo (1)
H. Slovák (1)
I. Gruntar (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
J. Blaznik (1)
J. Gorup (2)
J. Krajec (2)
J. Rud. Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Joannes Baptista Mayr (1)
Josip Furlan (1)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (57)
KGD Reciklaža (1)
Kleinmayr & Bamberg (3)
Književno društvo Hiša poezije (52)
Konzorcij Edinosti (404)
KUD Logos (12)
Kulturni center (3)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (3)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (5)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (7)
L. Schwentner (4)
LDS (72)
Litera (2)
Literarno društvo IA (2)
Littera picta (1)
LUD Literatura (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (44)
Mariborska literarna družba (1)
Matica hrvatska (1)
Mestno gledališče Ljubljansko (1)
Miha Kastelic (5)
Mladinska knjiga (6)
Multima (2)
Muzejsko društvo (7)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (1)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
Natisnil Janez Leon (1)
Natisnil Josef Bláznik (1)
Nova revija (13)
Obzorja (67)
Ocean (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
Pedagoška fakulteta (42)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (7)
pisatelj (1)
Pivec (6)
Planinska zveza Slovenije (1)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Revija SRP (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Ruslica (8)
s. n. (1)
samozal. (3)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. B. Krošelj (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Železnikar (1)
samozal. P. Semolič (1)
samozaložba (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Slavistično društvo Slovenije (338)
Slov. Glasnik (1)
Slovene Comparative Literature Association (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (16)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (114)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
slovotisctem Tomme Parisa ... (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (6)
Srbski kulturni center 'Danilo Kiš' (1)
Študentska založba (12)
Tehnika Slovenske armade (2)
Teološka fakulteta (4)
Tiskovna zadruga (2834)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University Press, Faculty of Arts (3)
Univerza na Primorskem (3)
Univerzitetna založba (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (2)
von Joh. Baptist Mayr (1)
Voranc (1)
vredništvo slov. Glasnika (1)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (5)
Založba Pivec (5)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Partizanka (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (12)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZKP RTV Slovenija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (72)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (8)
Zveza romskih skupnosti Umbrella-Dežnik, Anglunipe-RIC (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zvezna trgovina (1)
Išči med rezultati (5069)