Število rezultatov iskanja: 513

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Atlanti (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delo in varnost (3)
Didakta (1)
Dogovori (12)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Glasba v šoli in vrtcu (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gradbeni vestnik (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (11)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (2)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Metodološki zvezki (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (13)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (10)
Organizacija (Kranj) (4)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (2)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (3)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (14)
Slavistična revija (2)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (5)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (7)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (4)
Stati inu obstati (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (5)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (10)
Učiteljski tovariš (8)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vertec (1871) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (15)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (2)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (67)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (282)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (19)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (10)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Poznik (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Arthea (1)
B. Jordan Fleten (1)
Borec (1)
C. kr. naklada školskih knjiga (1)
C. Pleško (1)
Casa del pensionato (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
CMEPIUS (1)
Cooperativa Lipa (1)
Didakta (3)
distributed by ETP - Euro Trend Production (1)
Doba Epis (2)
Dokumentarna (2)
Dom upokojencev (1)
Drava (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo Mozaik - društvo otrok (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Jezusova (3)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (6)
Dynamic (1)
DZS (1)
Editoriale stampa Triestina (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Glasbena matica (2)
Goriška matica (1)
Gospodarski vestnik (2)
Helidon (34)
Hermagoras (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Imprez (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Jožef Blaznik (4)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jugoton (1)
Karantanija (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kinematografi (1)
Klan SZSO SGS (1)
Komorni moški zbor Območne obrtne zbornice Ruše (1)
Komorni zbor Peko (1)
Krščanska kulturna zveza (1)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (1)
KUD Metalka (1)
Kulturni center (1)
Kvartet Zven (1)
Mandarina (3)
McMillan (1)
McMillan Music, Euro Trend Production (1)
Medijski partner (1)
Milic (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (5)
Mladinska založba (1)
Mladinski pevski zbor Vesna (1)
Moderna organizacija (4)
Mohorjeva (2)
Mohorjeva družba (2)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikaviva (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Naša obramba (1)
Naše delo (1)
Nika (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (15)
OK SZDL Ljubljana Center (12)
Oktet Valvasor (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Notranjski odred (1)
Otroška gledališka skupina Gib (1)
Pan (1)
Pan Records (1)
Panika (1)
Panika records (1)
Panika Records (13)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
PKP, RTV (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Plesno akrobatska skupina Flip (2)
Prodok (1)
Prodok, Mačji disk (1)
R Novak (1)
Republiški sekretariat za notranje zadeve (2)
RTB (2)
RTV (31)
RTV Ljubljana (1)
RTV Slovenija (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (4)
RTV Slovenija, ZKP (3)
RTV Slovenija, ZKP - Založba kakovostnih programov (1)
samozal. A. Rupnik (1)
samozal. B. Rojko (1)
samozal. M. Fenrih (1)
samozal. M. Osojnik (1)
samozal. prireditelj (1)
samozal. R. Bovhan (1)
samozal. skladatelj (2)
samozal. ureditelj (1)
samozal. V. Vaupotič (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Selbstverlag (1)
Setr Kurent (1)
Skupnost internirancev Dachau-a za Slovenijo (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian National Home (1)
Slovenian Singing Society Zarja (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (2)
Societât filologjiche furlane (1)
Sraka (5)
Srednja šola tiska in papirja, dislocirana enota Krško (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (2)
Turistica (1)
UMco (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzum (1)
Virgo Records (2)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za zdravstvene vede (1)
Vrtec Galjevica (1)
Zadruga Lipa (1)
Založba kaset in plošč RTV (3)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (3)
Založništvo tržaškega tiska (5)
Založništvo Tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (14)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (10)
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
ZKP RTV Slovenija (3)
ZKP, RTV (3)
Zlati zvoki (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza Društev bolnikov z osteoporoza Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza tel. odsekov "Orel" (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (1)
Železniško gospodarstvo (1)
Išči med rezultati (513)