Število rezultatov iskanja: 150

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Dallas (1)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (3)
Fakulteta za varnostne vede (7)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (61)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (2)
Moderna organizacija (5)
Pravna fakulteta (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (150)