Število rezultatov iskanja: 4156

Založnik
Albin Prepeluh (187)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Demokratska stranka (1)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (14)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (65)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Gorenjski muzej (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (28)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
IO Komunistične stranke Italije (253)
J. Blasnik (392)
Komunist (1677)
Konzorcij (1048)
Konzorcij Edinosti (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinska knjiga (1)
Nova obzorja (244)
Obzorja (5)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Revija SRP (2)
Rudolf Vaupotič (16)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (6)
SLS (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (23)
Tisk Lavoratore (4)
Tucović (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Založba ZRC (1)
Zares etc. (1)
Združena lista (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (35)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (4156)