Število rezultatov iskanja: 293

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (19)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (4)
Acta silvae et ligni (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Annales. Series historia naturalis (5)
Arhivi (12)
Ars mathematica contemporanea (1)
Atlanti (2)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (1)
Dogovori (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (6)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Dve domovini (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Geografski zbornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (8)
Kmetijske in rokodelske novice (18)
Knjižnica (17)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (11)
Kronika slovenskih mest (7)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (5)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naše delo (Ptuj) (6)
Natura Sloveniae (1)
Podjetje in delo (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Ptujski list (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Res novae (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (27)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (1)
Sodobnost (1963) (1)
Statistično gradivo LR Slovenije (6)
Statistično gradivo SR Slovenije (9)
Strojniški vestnik (3)
Učiteljski tovariš (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zgodovinski časopis (8)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (19)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (30)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (92)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (44)
Šola za ravnatelje (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
A. Turk (2)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolsk. okraja (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (20)
Družtvo slovensko (1)
Državna založba Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (2)
J. Giontini (1)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (18)
K.k. Hof- und Staatsdruckerei (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
LDS (1)
Mestna občina (7)
Muzejsko društvo (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (2)
Naše delo (6)
natisnil Joshef Blasnik (2)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
RTV (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (16)
se najde per Ignaz. Merku (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (6)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (5)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (16)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (20)
Šola za ravnatelje (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (11)
Zavod SR Slovenije za statistiko (22)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Koroško (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (16)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (17)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (293)