Število rezultatov iskanja: 107

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Državna založba Slovenije (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Filozofska fakulteta (1)
Geološki zavod (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Naše delo (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (4)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
P. Lamovec (1)
Radio- Tednik (1)
S.n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (1)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Založba ZRC (9)
Zavod IRC (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (107)