Število rezultatov iskanja: 126

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Didakta (3)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo radiologije in onkologije (7)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (19)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod Ulala (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (7)
Didakta (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Državna založba Slovenije (1)
E. Petrykiewicz (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (2)
Katoliško tiskovno društvo (2)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (2)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Moderna organizacija (3)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Obzorja (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pravna fakulteta (1)
Putnik (1)
s. n. (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (7)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (2)
Turistički savez Jugoslavije (1)
Turistično društvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (126)