Število rezultatov iskanja: 1383

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Annales. Series historia naturalis (2)
Arheo (14)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (33)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Atlanti (1)
Blejske delavnice iz fizike (26)
Bogoslovni vestnik (10)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (1)
Clotho (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delavci in delodajalci (1)
Dialogi (7)
Dogovori (5)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Dve domovini (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (36)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (16)
Gozdarski vestnik (8)
Gradbeni vestnik (4)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (4)
Kakovostna starost (6)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (65)
Kronika (Ljubljana) (6)
Loški razgledi (4)
Medicinski razgledi (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (7)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Organizacija znanja (22)
Otrok in knjiga (13)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (3)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski etnograf (4)
Slovenski gospodar (6)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (3)
Šolska kronika (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Teorija in praksa (11)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (4)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (17)
Ventil (Ljubljana) (7)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (3)
Zgodovinski časopis (32)
Železarski zbornik (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (33)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (26)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (22)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (13)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (25)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (926)
Onkološki inštitut Ljubljana (112)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (14)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (17)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (36)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (34)
Vsebina
Založnik
Akademija Arhimed (3)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (1)
Alma Mater Europaea - ECM (2)
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (2)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Argo, društvo za humanistična vprašanja (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (33)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Association of the Deaf Teachers Slovenia (1)
Banka Slovenije (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (5)
Biotehniška fakuteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Bralno društvo Slovenije (2)
Ceeman (2)
CEEMAN (7)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (3)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Complex system Company (1)
Covirias (4)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (3)
DMFA - založništvo (1)
DMFA, založništvo (26)
Doba Business School (1)
Domus (1)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (4)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (3)
Društvo Slovenski staroverci (2)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (4)
Društvo SPIP (1)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (4)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (3)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (3)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (5)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (4)
Družba Jezusova (2)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (5)
Državni svet Republike Slovenije (2)
Eduvision (10)
EDUvision (4)
Eesti Keele Instituut (1)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Ekonomska fakulteta v Ljubljani (1)
EMUNI University (1)
Etnografski muzej (4)
Evropska pravna fakulteta (1)
Evropska svetovalnica (1)
Faculty of Architecture (2)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (1)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Education (4)
Faculty of Health Sciences (2)
Faculty of Information Studies (2)
Faculty of Management (2)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Medicine (5)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Social Sciences (6)
Faculty of Sport (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (6)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (5)
Fakulteta za informacijske študije (8)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za strojništvo (9)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za varnostne vede (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (14)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (2)
Geological Survey of Slovenia (2)
Geološki zavod Slovenije (3)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
GeoZS (1)
GFS Institute (1)
Gimnazija Moste (1)
Glaxo (2)
Glaxo Wellcome (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (4)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Histria Editiones (2)
Iarmr (1)
IARMR (1)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
II. OŠ (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (35)
Institut 'Jožef Stefan' (19)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM (1)
Institute of Oncology (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Interesansa-zavod (1)
International Institute for Archival Science (1)
International School for Social and Business Studies (1)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (3)
IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije (1)
IZUM (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (2)
Jožef Stefan Institute (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (14)
Kancerološko združenje SZD (5)
Kasaški klub (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (3)
KO za kardiologijo, UKC (1)
Krka (7)
KUD Logos (2)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kulturna skupnost (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (4)
Lexical Computing (1)
Ljubljana School of Business (2)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Mariborska knjižnica (13)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (5)
Metalurški inštitut el at. (3)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (17)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Miška (3)
Moderna organizacija (13)
Muzejsko društvo (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Naše delo (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Public Health (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
Nigrad (1)
Nova revija (2)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
Obzorja (8)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Onkološki inštitut (45)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Organizing commitee, 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Franceta Prešerna (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
OŠ Janka Glazerja (2)
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (1)
Pedagoška fakulteta (19)
Pedagoški inštitut (4)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Petrol (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planet GV (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski muzej (1)
Polymer Technology College (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Prohealth (4)
Prva osnovna šola (1)
RC IKTS (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
RIS Dvorec (6)
samozal. M. Maučec (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Science and Research Centre, Annales (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (2)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Sekcija internistične onkologije SZD (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (8)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija za internistično onkologijo pri SZD (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (1)
Sekcija za preventivno medicino Slonenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (4)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (3)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (4)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (8)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (2)
Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (3)
Slovenian Insurance Association (1)
Slovenian Library Association (2)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (2)
Slovensko biokemijsko društvo (4)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (3)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za mehaniko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev (1)
Slovensko etnološko društvo (17)
Slovensko genetsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko muzejsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko toksikološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zavarovalno združenje (8)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (2)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog (1)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (2)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (7)
Societá storica del Litorale (13)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Splošna bolnišnica (6)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Statistical Society of Slovenia (9)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Statistično društvo Slovenije (6)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (3)
Šola za ravnatelje (5)
Šolski center (1)
Študentska založba (2)
Taktika plus - efektivni management (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Teološka fakulteta (7)
The Faculty of Logistics (1)
Tiskarna sv. Cirila (6)
ToKnowPress (6)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
University of Ljubljana (1)
University of Maribor Press (3)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (15)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (4)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (10)
Univerzitetno in raziskovalno središče (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urban Planning Institute (1)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Visokošolsko središče (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (2)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba FDV (1)
Založba FRI (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba UL FRI (3)
Založba Univerze na Primorskem (12)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zavod RS za šolstvo (19)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (2)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (2)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravniško društvo Iatros (1)
Zdravniško društvo WINFOCUS Slovenija (1)
Zdravstvena fakulteta (9)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (2)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (8)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo, SZD (2)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (5)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za senologijo SZD (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Združenje žensk v zobozdravstvu Slovenije - Društvo WDS (1)
ZENECA International (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing House (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (74)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (2)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (9)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (36)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (29)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (33)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (1383)