Število rezultatov iskanja: 169

Časopisje in članki - naslov
Acta chimica slovenica (4)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Akademija MM (5)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Ars mathematica contemporanea (6)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Didakta (1)
Dogovori (6)
Farmacevtski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (3)
Geografski vestnik (1)
Geografski zbornik (1)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (4)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (3)
Kinesiologia Slovenica (2)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (4)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (1)
Podjetje in delo (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (17)
Razpotja (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Revija za elementarno izobraževanje (8)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slovenian veterinary research (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (1)
Šolsko polje (3)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (3)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (17)
Društvo za marketing Slovenije (5)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (17)
Pedagoška obzorja (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (8)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (6)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Družba Jezusova (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
F. K. Kos (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
J. Rudolf (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
LEXPERA (1)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
M. Zaveršnik (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (5)
Medicinski razgledi (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (2)
N. Bezak (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Pedagoška fakulteta (10)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (4)
S. Slana (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
University of Primorska Press (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (169)