Število rezultatov iskanja: 399

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (31)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (17)
Inštitut za narodnostna vprašanja (13)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (18)
IUS SOFTWARE d.o.o. (66)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (82)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
SIB d.o.o. (17)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (32)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (31)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Jovanović (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
D. Krajčič (1)
Dashöfer (5)
dLib distributer (1)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (3)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za upravo (19)
Geološki zavod (3)
Gospodarski vestnik (54)
GV Revije (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (53)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (31)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (17)
Inštitut za narodnostna vprašanja (13)
Inštitut za primerjalno pravo (18)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
International Institute for Archival Science (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (2)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
Ipi (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Krka (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Merkur (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
P. Marc (1)
Planet GV (1)
Pravna fakulteta (43)
Pravna praksa (1)
Reforma (1)
S. Schaup (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skopje (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (3)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Tiskovna zadruga (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzum (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (9)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (11)
Zavod SRS za varstvo pri delu (20)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (12)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (53)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (399)