Število rezultatov iskanja: 13274

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (181)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (12)
Analiza (Ljubljana) (2)
Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb (2)
Angeljček (9)
Annales. Series historia et sociologia (36)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (26)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arhivi (76)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Asian studies (2)
Atlanti (13)
Bogoslovni vestnik (45)
Central European Public Administration Review (9)
CEPS journal (5)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (117)
Časopis za zgodovino in narodopisje (12)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delavci in delodajalci (222)
Delegatski obveščevalec (21)
Delo in varnost (61)
Delo za Slovence (31)
Dialogi (6)
Didakta (15)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Dileme (12)
Dogovori (23)
Dom in svet (Ljubljana) (20)
Družboslovne razprave (11)
Dve domovini (15)
Economic and business review (3)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (32)
Folia biologica et geologica (3)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (49)
Geografski vestnik (3)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Glej, netopir! (2)
Gorivo (3)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (5)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (13)
Informatica (Ljubljana) (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (6)
International journal of management, knowledge and learning (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (33)
Javna uprava (10)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (14)
Jezik in slovstvo (9)
Jezikoslovni zapiski (5)
Kakovostna starost (8)
Kaplje (Idrija) (2)
Kemijski postopki in aparati (cedila za tekočine in precejalne stiskalnice) (1)
Keramična industrija, industrija kamenja in cementa (1)
Keria (Ljubljana) (3)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (74)
Knjigoveštvo (1)
Knjižnica (7)
KPK vestnik (50)
Kronika (Ljubljana) (44)
Les (Ljubljana) (1)
Letno poročilo KPK (20)
Lex localis (6)
Lexonomica (130)
Linguistica (Ljubljana) (17)
Literatura (Ljubljana) (4)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski zvon (68)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Loški razgledi (5)
Management (10)
Managing global transitions (1)
Matematika v šoli (1)
Medicine, law & society (31)
Medicinski razgledi (3)
Medicinski razgledi (Supplement) (1)
Mednarodna revija za javno upravo (18)
Mednarodno inovativno poslovanje (7)
Mehanično obdelovanje kovin (razen valjarn vobče) (1)
Monitor ISH (7)
Muzikološki zbornik (2)
Narobe (27)
Narodna sloga (3)
Naša komuna - delegatska priloga (3254)
Naša komuna - delegatsko gradivo (525)
Naša komuna (Ljubljana) (22)
Naša skupnost (Grosuplje) (10)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (25)
Naša sodobnost (3)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (8)
Notarski vestnik (1925-1927) (49)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (8)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (4)
Papir (Ljubljana) (1)
Pekarstvo (1)
Perfectus AC (1)
Perfectus PRO (1)
Phainomena (Ljubljana) (13)
Planinski vestnik (13)
Podjetje in delo (676)
Poligrafi (11)
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju (1)
Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti (6)
Prava smer (1)
Pravi Slovenec (26)
Pravi Slovenski poročevalec (3)
Pravni letopis (225)
Pravnik (170)
Pravnik slovenski (1870-1872) (32)
Prečiščenje in pripravljanje rud, rudnin (predelovanje blata in izgorkov) (3)
Presek (4)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (16)
Proteus (3)
Provinzial Gesetzsammlung für das Herzogthum Steiermark (23)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (7)
Razpotja (18)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (58)
Razprave. Pravni razred (3)
Razredni pouk (2)
Res novae (48)
Research in social change (2)
Retrospektive (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (6)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za javna naročila in javne finance (10)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (217)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (11)
Roževina, slonova kost, kavčuk, gutaperča in druge plastične mase (1)
Sejni zapisi Državnega zbora (271)
Slavia Centralis (5)
Slavistična revija (4)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenka (5)
Slovenska pisarna (8)
Slovenski čebelar (5)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski glasnik (10)
Slovenski gospodar (52)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski pravnik (3242)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (14)
Socialno delo (43)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (18)
Stati inu obstati (2)
Statistično gradivo SR Slovenije (1)
Studia Historica Slovenica (16)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (4)
Šolsko polje (16)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (7)
Teorija in praksa (229)
Tomšičev glas (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trdoživ (2)
Učiteljski tovariš (42)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (27)
Urbani izziv (8)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (156)
Ventil (Ljubljana) (21)
Vertec (1871) (18)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (38)
Vzgoja in izobraževanje (6)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (1)
Zbor občanov (24)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (4)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (72)
Zdravniški vestnik (13)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (56)
Zgodovinski časopis (39)
Zgodovinski zapisi (2)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Železne niti (6)
Leto izida
1150-1200 (2)
1270-1330 (1)
1300-1335 (1)
1347 (1)
1350-1400 (1)
1380-1450 (1)
1390-1410 (1)
1397 (1)
1470 (2)
1471 (2)
1472 (1)
1475 (1)
1477 (2)
1484 (1)
1490-1500 (6)
1491 (2)
1492 (1)
1497 (1)
1500 (1)
1502 (1)
1512 (1)
1525-1550 (1)
1526 (1)
1533 (1)
1535 (2)
1539 (1)
1540 (2)
1542 (2)
1549 (1)
1552 (1)
1560-1600 (1)
1561 (2)
1562 (4)
1564 (1)
1566 (1)
1567 (5)
1569 (1)
1575 (2)
1577 (2)
1586 (1)
1594 (1)
1600-1620 (1)
1624 (1)
1625 (1)
1638 (1)
1643 (1)
1668 (1)
1684 (2)
1687 (1)
1688 (2)
1694 (2)
1700 (1)
1707 (2)
1709 (1)
1710 (2)
1713 (1)
1716 (1)
1728 (1)
1739 (2)
1742 (1)
1744 (1)
1745 (1)
1747 (1)
1757 (1)
1763 (2)
1767 (3)
1768 (1)
1770 (2)
1771 (1)
1775 (1)
1777 (2)
1778 (2)
1781 (2)
1783 (2)
1786 (2)
1787 (1)
1788 (1)
1788-1791 (1)
1789 (1)
1793 (1)
1793-1809 (1)
1796 (1)
1798 (2)
1799 (1)
1800 (1)
1800-1900 (2)
1806 (1)
1807 (1)
1811 (2)
1811-1853 (1)
1812 (4)
1813 (1)
1816 (3)
1817 (2)
1818 (2)
1819 (1)
1820 (6)
1821 (2)
1822 (2)
1823 (1)
1824 (2)
1825 (2)
1826 (1)
1827 (3)
1828 (4)
1829 (2)
1830 (2)
1831 (3)
1832 (1)
1833 (4)
1834 (2)
1835 (1)
1836 (4)
1837 (2)
1838 (3)
1839 (2)
1840 (2)
1841 (3)
1842 (1)
1843 (2)
1844 (4)
1845 (6)
1846 (10)
1847 (10)
1848 (12)
1849 (39)
1850 (3)
1852 (3)
1853 (3)
1854 (3)
1855 (2)
1857 (3)
1858 (2)
1859 (3)
1860 (2)
1861 (3)
1862 (4)
1864 (3)
1865 (1)
1866 (2)
1867 (4)
1869 (5)
1870 (11)
1871 (17)
1872 (10)
1873 (4)
1874 (2)
1875 (5)
1876 (2)
1877 (5)
1879 (1)
1880 (2)
1880-1918 (2)
1881 (124)
1882 (143)
1883 (10)
1884 (4)
1885 (5)
1886 (2)
1887 (4)
1888 (101)
1889 (108)
1890 (105)
1891 (87)
1892 (90)
1893 (101)
1894 (96)
1895 (84)
1896 (83)
1897 (79)
1898 (60)
1899 (85)
19?? (9)
1900 (68)
1901 (87)
1902 (74)
1903 (51)
1904 (65)
1905 (212)
1906 (48)
1907 (69)
1907-1909 (1)
1908 (75)
1909 (76)
1910 (80)
1911 (80)
1912 (60)
1913 (81)
1914 (85)
1915 (50)
1916 (37)
1917 (16)
1918 (1)
1919 (4)
192? (1)
1920 (45)
1921 (34)
1922 (30)
1923 (13)
1924 (73)
1925 (72)
1926 (28)
1927 (28)
1927/1928 (1)
1928 (10)
1929 (15)
193? (5)
1930 (13)
1931 (18)
1932 (49)
1933 (42)
1933-196? (1)
1934 (40)
1935 (47)
1936 (44)
1937 (51)
1938 (55)
1938/1939 (1)
1938-1939 (1)
1939 (43)
1940 (53)
1941 (35)
1942 (68)
1943 (47)
1944 (27)
1945 (2)
1946 (69)
1947 (44)
1948 (65)
1949 (65)
1950 (65)
1951 (48)
1952 (38)
1953 (2)
1955 (3)
1957 (4)
1958 (3)
1959 (2)
1960 (3)
1961 (3)
1962 (4)
1963 (9)
1964 (6)
1965 (3)
1966 (8)
1967 (5)
1968 (3)
1969 (3)
197? (2)
1970 (6)
1971 (2)
1972 (6)
1973 (2)
1974 (3)
1975 (5)
1976 (22)
1977 (101)
1978 (146)
1979 (174)
1980 (593)
1981 (686)
1981-1982 (1)
1982 (682)
1983 (700)
1984 (27)
1985 (37)
1986 (184)
1987 (258)
1988 (148)
1989 (170)
1990 (134)
1991 (20)
1992 (60)
1993 (52)
1994 (47)
1995 (34)
1996 (43)
1997 (41)
1998 (43)
1999 (47)
2000 (39)
2001 (34)
2002 (55)
2003 (75)
2004 (71)
2005 (57)
2006 (49)
2007 (114)
2008 (139)
2009 (167)
2010 (183)
2011 (231)
2012 (203)
2013 (393)
2014 (398)
2015 (381)
2016 (378)
2017 (310)
2018 (257)
2019 (276)
2020 (230)
2021 (162)
2022 (31)
s. d. (29)
Izvor
(1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (13)
Arhivsko društvo Slovenije (76)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (19)
Botanično društvo Slovenije (2)
Centralna pravosodna knjižnica (6)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Didakta (15)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (7)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo informacijski center Legebitra (27)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (38)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (2)
Družina d.o.o. (2)
Državni zbor Republike Slovenije (271)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (14)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (9)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (5)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (13)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (222)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kriminologijo (23)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (16)
Inštitut za narodnostna vprašanja (58)
Inštitut za novejšo zgodovino (16)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (225)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (768)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (54)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (44)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Litija (21)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Komisija za preprečevanje korupcije (70)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (18)
Lexpera d. o. o. (116)
Mariborska knjižnica (4)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (13)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (4002)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (22)
Mladinska knjiga (2)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (2)
MORS Center vojaških šol (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5406)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (2)
Planinska zveza Slovenije (13)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Semeniška knjižnica (1)
SIB d.o.o. (9)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (7)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (16)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (4)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (16)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Statistični urad Republike Slovenije (12)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (92)
Študijski center za narodno spravo (12)
Trgovinska zbornica Slovenije (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (11)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (192)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (79)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (54)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (82)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (47)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (156)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (161)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Založba Pasadena (1)
Zavod RS za šolstvo (12)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (61)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (12)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo Celje (56)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (16)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (36)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
ZRC SAZU (54)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (29)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (49)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (66)
Vsebina
Založnik
(37)
[Friedrich Reichardt] (1)
[s. n.] (41)
= Institute for Ethnic Studies (2)
= Institute of Contemporary History (1)
= University of Ljubljana Press (1)
= ZRC Publishing (1)
1A internet (3)
A. Hager (1)
A. Klein & Comp. (1)
A. Krošl (1)
A. Makra (1)
A. Poznik (1)
A. Šek (2)
A. Zorn (1)
ABC nepremičnine (1)
Adam Rot (2)
Advocate of the Principle of Equality (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (13)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (4)
Akademska založba (1)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Amnesty International (2)
Amnesty International Publications (2)
Andreas Franck (1)
Andreas Leykam (30)
Ansambel Marjana Kočevarja (1)
apresso Gio. Giorgio Mayr (1)
Apud Christianum Egenolphum (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
apud haeredes Melchioris Sessae (1)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
apud Ioannem Bebelium (1)
apud Ioannem Emmeum (1)
apud Nicolaum Buon ... (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (76)
Audibook (15)
Augustae Vindelicorum (1)
aus der k.k. Hof und Staatsdruckerey (1)
Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Pistivšek (2)
Bei Chr. Egenolff (1)
Bei Mösle (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Ernst Widmanstätter (1)
bey Ernst Widmanstetters sel. Erben (1)
bey Ignaz Aloys Kleinmayr (1)
bey Joseph Gassenberg, Pächter der Edel von Kleinmayer''schen Buchdruckerey (1)
bey Josepho Thaddaeo Mayr (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bird Publisher (2)
Blagovni center, TOZD Pražarna (1)
Bonex (1)
C. A. Schwetschke und Sohn (1)
C. Heymanns Verlag (1)
C. k. dvorne in deržavne tiskarnice (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (36)
chez Jean Retzer ... (1)
Chiara (1)
Classic International Records (1)
Coda (1)
Coppag in Skert (1)
Corona (1)
Covirias (1)
D. Hribar (1)
Dashöfer (7)
de l'imprimerie de Monsieur (1)
de l'Imprimerie du gouvernement (1)
Deželna prisilna delavnica (3)
Didakta (17)
DMFA-založništvo (1)
Doba Epis (8)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Dominion (1)
Drava (1)
Dream studio Krt (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois Edlen v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von Ignaz Aloiy Edler v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von J. A. Kienreich (1)
Druck und Verlag von J.K. Kienreich (1)
Druck von Josef Blasnik (1)
Druga godba (1)
Društveno informacijski center Legebitra (27)
Društvo (8)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (3)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (8)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (38)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo mediatorjev Slovenije (1)
Društvo Pravnik (3245)
Društvo 'Pravnik' (5)
Društvo pravnikov LRS (380)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Društvo za krepitev zavesti in zdravja Vetrnica (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (4)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (2)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Jezusova (38)
Družba sv. Mohora (1)
Družba Sv. Mohorja (1)
Družina (35)
Državna založba Slovenije (23)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Državni zbor (1)
Državni zbor Republike Slovenije (271)
durch Alexander und Samuel Weissenhorn Gebrüder (3)
durch Alexander und Samuel Weyssenhorn ... (1)
durch Georgen Schenken (1)
durch Hans Mannel (1)
durch Johannem Syngriener (1)
durch Matthaeus und Johannem Singriener (1)
durch Michael Manger (2)
E. Pierson (1)
E. Volčič (1)
Eger (2)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekhard (1)
Ekonomska fakulteta (4)
Ekonomski center Maribor (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Etnografski muzej (3)
Evropska pravna fakulteta (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (14)
ex typographia haeredum Galeatii Rosati (1)
F. Žakelj (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (5)
Faculty of Law (2)
Faculty of management (1)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (19)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (17)
Fakulteta za državne in evropske študije (3)
Fakulteta za management (12)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (3)
Fakulteta za poslovne vede (48)
Fakulteta za socialno delo (43)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (185)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (7)
Fakulteta za upravo (67)
Fakulteta za varnostne vede (2)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fancy (1)
Fenomenološko društvo etc. (1)
Filovske pevke (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (32)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (1)
formis J. G. M. Incl. Prov. Carn. T. (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Foto Augustin (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
ga prodaja Vilhelm Henrik Korn ... (1)
gaj (1)
Gedruckt Bei J. Blasnik Marburg Und Stadtmagist. (1)
gedruckt bei Joseph Sassenberg (1)
gedruckt bey den P.P. Mechitaristen (1)
gedruckt bey den PP. Mechitaristen (1)
gedruckt bey Johann Thomas Edlen vom Trattner ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger ... (2)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial.Buchdrukerey (1)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
gedruckt in der v. Kleinmayerschen Buchdrukerey (1)
gedruckt mit v. Widmanstättenschen Schriften (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr ... (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Glasbena matica (6)
Goga (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (3)
Gospodarski vestnik (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GPZ Sraka (1)
Gunther Zainer (1)
GV Revije (208)
GV založba (1)
GV Založba (244)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (5)
Helidon (7)
Hiša knjig, Založba KMŠ (1)
Hoover Institution Press (1)
Hrušiški fanti (1)
Hunting Association of Slovenia (1)
I. Kristan (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
i2 (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
ICO (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (1)
Ign. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Il canto del cigno (1)
im Verlage der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
impensis, Mich. Fisher ... (1)
in Commision bey Georg Lercher (1)
in der Franz Joseph Jenko''schen Buchhandlung (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Institute for Corporative Security Studies (1)
Institute for Ethnic Studies (17)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (22)
Institute for Slovene Emigration Research (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (8)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (11)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (211)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za javno upravo (10)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni Fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (15)
Inštitut za narodnostna vprašanja (61)
Inštitut za novejšo zgodovino (18)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe (1)
Inštitut za primerjalno pravo (31)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (5)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (6)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (15)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (11)
Ioannes Gymnicus (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
Ipi (1)
is buqvalisha P.P. Augushtinar. Diskalceatov per S. Joshefu v' Lublani (1)
IUS Software (60)
IUS SOFTWARE (335)
IUS Software, GV založba (5)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Iz cesarsko-kraljeve dvorne in deržavne tiskarnice (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
IZUM (1)
Izvor (2)
J. Blasnik (1)
J. Blasnika Nasl. (1)
J. Giontini (30)
J. Leon (1)
J. Pavlin (1)
J. Pečar (1)
J.R. Razlag (32)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (42)
Javna služba v sadjarstvu (2)
Johannes Antonius Birreta; Franciscus Girardengus (1)
Johannes Reinhardi (1)
Joint Special Operations University (1)
Jožef Blaznik (74)
Jug (1)
Jugoslovenski Novinski d. d. (Ivan Malinar) (1)
K. Kesar (1)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (1)
Kantadori (1)
Kapucinski samostan (1)
Karl Linhart (7)
Katoliška bukvarna (3)
Katoliško tiskovno društvo (20)
Kinematografi (1)
Klub Revus (127)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Komisija za preprečevanje korupcije (68)
Konzorcij (3)
Konzorcij Edinosti (5)
krain. Industri=Gesellschaft (1)
Krain. Landes-Ausschusse (1)
Krka (1)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (1)
Krt (1)
Kulturni center (1)
Kulturno prosvetno društvo (1)
Kulturno-turistično društvo (1)
L. Schwentner (1)
Laibach cgedruckt in der Kleinmayerschen ... Gubernialbuchdruckerey, durch Ignaz Merk ... (1)
LDS (4)
Lexpera (293)
Litera (2)
literis Ioannis Friderici Eger (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljudske pevke (1)
llyr. Landes-Gubernium (1)
LUD Literatura (1)
LYNX (1)
M. Damaška (1)
M. Gerber (1)
M. N. Sukijasović (1)
M. Vugrin (1)
Mame (1)
Mandarina (5)
Mariborska knjižnica (4)
Marjon International Records (1)
Marketing magazin (1)
Matica Slovenska (1)
Mavrica (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino (1)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Medobčinska gospodarska zbornica (1)
Melopoja (2)
Merkur (2)
Mestna hranilnica ljubljanska (1)
Ministarstvo informacija i narodnog prosvjećivanja u saradnji s Ministarstvom pravde (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (5)
Ministrstvo za notranje zadeve (6)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (147)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (4)
Ministry of Defense, Republic of Slovenia (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mirovni inštitut (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (23)
Mladinska knjiga (11)
MLC Fakulteta za management in pravo (5)
Moderna organizacija (8)
Mohorjeva družba (1)
Morhart (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (6)
na predajo se naidejo per Ant. Ferlinz (1)
na prodaj per Jan. Klemenzu (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Naravni začetki, združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodna Skupština Kraljevine Jugoslavije (1)
Narodna tiskarna (1)
Narodna Tiskarna (1)
Národna tiskarna (1)
Narodni odbor za Slovenijo ... et. al. (1)
Naše delo (2)
natis od Leykamovih naslednikov (1)
natişnil ... Kleinmayr (1)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
natisnil Joshef Blasník (1)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Jožef Blaznik (2)
natisnjen in naprodaj per shlahtnimu Kleinmayrju (2)
natisnjen v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
natisnjena v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
neznano (najverjetneje Ciril Žebot) (2)
Notarska zbornica Slovenije (49)
Nova revija (22)
Nova univerza (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
noviter impressa per Bernardinum de Tridino de Monte Ferrato ... (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (3)
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva (21)
Občinski odbor SZDL (57)
Obzorja (9)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
Office of the Government of the Republic of Slovenia for Legislation (1)
OK SZDL Bežigrad (24)
OK SZDL Ljubljana Center (23)
Onkološki inštitut (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osebna rast, Roy Goreya (1)
P. Bizjak (1)
P. Brežnik (1)
P. Marc (1)
Panika Records (1)
Partizanska tiskarna (1)
Pasadena (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoški inštitut (9)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
per ... Adam de Rothvil ... (2)
per Adam Heinrich Hohn ... (1)
per Iohannem Schüssler (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Joanesu Leonu, ... (1)
per Josephu od Bacho ... (1)
per Joshephu od Bacho ... (2)
per Nicolaum de Benedictis et Jacobinum Suigum ... (1)
per Waiman (1)
Per Wolfg. Monacensem (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
pertisnene per J.A. Kienreihu (1)
Pipinova knjiga (1)
Planet GV (1)
Planinska zveza Slovenije (13)
po Brattih Murero (1)
POSEV (1)
Poveljstvo 72. brigade, Vojašnica generala Maistra (1)
Prava beseda, društvo za kulturo jezika (1)
Pravna fakulteta (115)
Pravna Fakulteta, Založba Pravne fakultete (2)
Pravna praksa (208)
Pravni fakultet Univerziteta (1)
Pravno-ekonomsko svetovanje Čertanec (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Prosvetno društvo (2)
R. Eger & Sohn (1)
Radio-Tednik (2)
Reforma (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Rokus (1)
RSS (15)
RTB (1)
RTV (7)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (7)
S. Malmenvall (1)
s. n. (37)
S. Schaup (1)
s.n. (1)
samozal. (6)
samozal. M. Gvozdenac (1)
samozal. skladatelj (1)
samozaložba (2)
Sanje (5)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (36)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (1)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
se naidejo per G. Andrejo Clemens ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (2)
se najdejo per Marii Anni Raab (1)
sed prostant Venetiis apud Antonium Bortoli (1)
Selbstverl. (1)
SIB (1)
Singriener (1)
Skopje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (29)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
skusi Josepha Thadea Mayerja ... (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatica (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (16)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (26)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (1)
Smučarski center Kobla (1)
SNG Maribor (2)
SO (10)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju ... (2)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju meistn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju mejstn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
Socialnovarstveni zavod Hrastovec (1)
Societa storica del Litorale (13)
Societá storica del Litorale (36)
Sophia (1)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Sožitje Association (1)
Sraka (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (3)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Steinbrener V Vimperku (1)
Stephan Plannck (1)
Studio Muzikant (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (13)
Študentska založba (106)
Študijski center za narodno spravo (12)
Tax-Fin-Lex (2)
Teološka fakulteta (22)
The Advocate of the Principle of Equality of the Republic of Slovenia (1)
The Benziger Sisters (1)
tisk in založba Egerjeva (1)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskarna sv. Cirila (52)
Tiskovna zadruga (70)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (4)
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
typ. Jo. Frid. Eger ... (3)
typis Annae Elisabethae Reichhardtin viduae (1)
typis Caes. Reg. aulae et status typographiae (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (1)
typis Joannis Georgii Mayr ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis Leopoldi Voigt ... (1)
typis, A.F. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhart ... (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
Ulrich Morhart (6)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Maribor Press (6)
University of Maribor, University Press (4)
University of Primorska Press (2)
University of Toledo (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (21)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (10)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (132)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (14)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (13)
Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije (1)
Uradni list FLRJ (1)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (133)
Uradni list SRS (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
v saloshbi in na prodaj per Janesu Giontinitu ... (1)
v samozal. P. Obal (1)
V. Bešter (1)
V. Katstelic (1)
V.-D. Degan (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
verlegts Franz Xav. Müller ... (1)
Veselin Masleša (1)
Vesna film (3)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka pravna šola (1)
Visoka šola za politične vede (42)
Visoka šola za poslovne vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (6)
Viša škola unutrašnjih poslova (2)
Višja strokovna šola Academia (1)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zagovornik načela enakosti (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba /*cf (1)
Založba Audibook (8)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Zavarovalnica Triglav (1)
Zavod IRC (17)
Zavod Movit (1)
Zavod Rakmo (4)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (30)
Zavod RS za statistiko (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (31)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (12)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme Slovenije (SICOS) (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (14)
Zgodba.NET (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo Celje (56)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (16)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (36)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (181)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
ZKP RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (42)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno in publicistično središče (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (36)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (170)
Zveza ekonomistov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (49)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (2)
Zveza SUP (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (71)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (13274)