Število rezultatov iskanja: 863

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acrocephalus (2)
Acta carsologica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Azijske in afriške študije (2)
Časopis za kritiko znanosti (8)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (3)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Didakta (2)
Dogovori (52)
Dogovori (Skupščinska priloga) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (23)
Državni program obvladovanja raka (1)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (8)
Geografski obzornik (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (7)
Gradbeni vestnik (2)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (62)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (40)
Javno zdravje (1)
Jezik in slovstvo (24)
Jezikoslovni zapiski (4)
Kakovostna starost (4)
Kaplje (Idrija) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (14)
Knjižnica (10)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (5)
Ljubljanski zvon (6)
Loški razgledi (1)
Materiali in tehnologije (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša komuna - delegatska priloga (65)
Naša komuna - delegatsko gradivo (66)
Naša komuna (Ljubljana) (73)
Naša skupnost (Grosuplje) (13)
Naša skupnost (Jugoslavija) (8)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (9)
Naša skupnost (Ljubljana) (56)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (1)
Otrok in knjiga (3)
Planinski vestnik (4)
Podjetje in delo (4)
Pravni letopis (4)
Primerjalna književnost (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (6)
Slovenka (2)
Slovenski gospodar (9)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (18)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1963) (7)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (3)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (39)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (28)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (4)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (2)
Železarski zbornik (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (8)
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Knjižnica Brežice (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (474)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (178)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (10)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
D. Pacek (1)
Didakta (2)
Doba Epis (1)
Društvo arhitektov (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (7)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (18)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gospodarski vestnik (3)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (39)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Jožef Blaznik (14)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (23)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Konzorcij Edinosti (2)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (5)
M. Malus (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestni magistrat (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (2)
neznan (1)
Občina Ljubljana-Šiška (5)
Občinski odbor SZDL (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (28)
OK SZDL Ljubljana Center (52)
Onkološki inštitut (3)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pravna fakulteta (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
samozal. M. Hren (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (65)
Skupščina občine Ljubljana-Center (1)
Slavistično društvo Slovenije (30)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (7)
SO (13)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (8)
Societá storica del Litorale (6)
Splošna bolnišnica (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
SZDL Ljubljana-Šiška (8)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (7)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (6)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Vesna film (3)
Visoka šola za politične vede (1)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (863)