Število rezultatov iskanja: 840

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (24)
Acta agriculturae Slovenica (53)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (1)
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Agricultura (Maribor) (4)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (7)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (9)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (6)
Dialogi (2)
Didakta (4)
Documenta Praehistorica (13)
Dogovori (5)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (6)
Dve domovini (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Farmacevtski vestnik (12)
Folia biologica et geologica (2)
Geografski obzornik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (19)
Hmeljar (Žalec) (2)
Hmeljarski bilten (6)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Kakovostna starost (8)
Kronika (Ljubljana) (5)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (2)
Management (Spletna izd.) (1)
Medicinski razgledi (9)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (8)
Naše delo (Ptuj) (3)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (20)
Onkologija (Ljubljana) (6)
Onkološki vikend (6)
Organizacija (Kranj) (2)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Planinski vestnik (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (1)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (14)
Prehrana in rak (13)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (3)
Rak na črevesju (1)
Rak prebavil (1)
Rak pri moškem (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (2)
Revija za zdravstvene vede (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (9)
Sanitarno inženirstvo (4)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (7)
Slovenian veterinary research (6)
Slovenski čebelar (15)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (13)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Standardi onkološke zdravstvene nege (1)
Starost in rak (1)
Svet ptic (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (12)
Učiteljski tovariš (5)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (15)
Zdravstveno varstvo (16)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (2)
Železne niti (1)
Ženske, moški in rak (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (138)
Čebelarska zveza Slovenije (15)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Medicinski razgledi (9)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (26)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (17)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (29)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (258)
Onkološki inštitut Ljubljana (62)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovensko etnološko društvo (19)
Slovensko farmacevtsko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Statistični urad Republike Slovenije (10)
Študentska založba (5)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (73)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (20)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
ZRC SAZU (10)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(1)
1A internet (1)
A. L. P. Peca (3)
A. Meszaroš (1)
A. Ota (1)
AHS (1)
Akademija Arhimed (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (54)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (7)
Biotehniška fakuteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Covirias (4)
Delo Revije (1)
Didakta (4)
dLib distributer (1)
Doba Epis (2)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo Ibis (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Potentia (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (24)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Družba Jezusova (2)
DZS (3)
E. Benedik (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (8)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (7)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
FIHO (1)
Filozofska fakulteta (2)
Geodetski zavod Celje (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goga (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (27)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
I. Jurgec (1)
in der Akademischen Buchhandlung (1)
Institut Jožef Stefan (15)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institut Scientis (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (8)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (6)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (17)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (23)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (2)
K. Debeljak (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Kancerološko združenje SZD (3)
Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete (1)
Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (45)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (6)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (4)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
'Knjigarna tiskovne zadruge' (1)
Konzorcij šolskih centrov (2)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (4)
Krka (2)
L. Sinkovič (1)
LDS (1)
LEON - makrobiotično društvo (1)
Logos (1)
M. Bizjak (1)
M. Gregorič (1)
M. Hudina (1)
M. Pezdirc (1)
M. Repovž Lisec (1)
Maribor: Fotospring (1)
Marketing magazin (1)
Mavrica (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (9)
Medijski partner (1)
Mestni magistrat (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (26)
Ministrstvo za zdravje (5)
Mladinska knjiga (1)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (1)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Eržen (1)
N. Klemenc (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (9)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (12)
Naše delo (3)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Onkološki inštitut (29)
Onkološki inštitut, Služba za zdravstveno nego (1)
P. Pengal (1)
P. Štrekelj (1)
P. Treven (1)
PAN-NUTRI, Kmetijsko živilski tehnološki center d.o.o (1)
Pedagoška fakulteta (2)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Providio (14)
Providio d.o.o. (1)
RIS Dvorec (2)
Ruslica (1)
Salesalute Slovenija (1)
samozal. (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. U. Bukovnik (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (16)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovensko etnološko društvo (19)
Slovensko farmacevtsko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (13)
Sožitje Association (1)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Statistični urad Republike Slovenije (10)
Š. Koren (1)
Škuc (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska založba (6)
T. Puš (1)
T. Trebušak (1)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Turistica (1)
U. Tomažin (1)
UMco (1)
University of Primorska Press (4)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (69)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerza v Novi Gorici (4)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Sirnik (1)
Veterinarska fakulteta (6)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba Audibook (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod IRC (6)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za zadeve (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (20)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (15)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (6)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (15)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (4)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (15)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Išči med rezultati (840)