Število rezultatov iskanja: 465

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Didakta (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (16)
Mariborska knjižnica (13)
Narodna in univerzitetna knjižnica (138)
Slavistično društvo Slovenije (37)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (20)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (69)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (59)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
ZRC SAZU (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Morel (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (5)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (18)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (23)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (10)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
LDS (1)
Lipa (1)
Literarno društvo IA (1)
Mariborska knjižnica (13)
Medicinski razgledi (2)
Nova revija (6)
Obzorja (2)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta (10)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
Revija SRP (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (99)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za angleške študije (47)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Springer (1)
Tiskovna zadruga (23)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University of Nova Gorica Press (1)
University Press, Faculty of Arts (4)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (90)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (465)