Število rezultatov iskanja: 1112

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta neophilologica (24)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arheološki vestnik (6)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (3)
Asian studies (1)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (11)
Clotho (3)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (10)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dialogi (6)
Didakta (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dom in svet (Ljubljana) (143)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (9)
ELOPE (Ljubljana) (14)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (17)
Fizioterapija (Ljubljana) (5)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Gradbeni vestnik (1)
Grafičar (Ljubljana) (2)
Illyrisches Blatt (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (77)
Jezikoslovni zapiski (9)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Keria (Ljubljana) (20)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (15)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (11)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (252)
Loški razgledi (5)
Monitor ISH (7)
Muzikološki zbornik (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša sodobnost (18)
Novi svet (Ljubljana) (9)
Obzornik za matematiko in fiziko (3)
Otrok in knjiga (26)
Parni kotli s pripremo (razen kurišč, razred 24) (1)
Perfectus PRO (1)
Phainomena (Ljubljana) (6)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (34)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (6)
Razpotja (9)
Rehabilitacija (Ljubljana) (5)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Slavia Centralis (6)
Slavistična revija (43)
Slovenka (3)
Slovenski citrar (1895) (5)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (40)
Stati inu obstati (9)
Stridon (5)
Strojniški vestnik (3)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (1)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (8)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (8)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (8)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DELO, d.d. (2)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (12)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (40)
Lexpera d. o. o. (1)
Mariborska knjižnica (26)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (656)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (45)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (29)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (9)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (46)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (36)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (21)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (5)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
ZRC SAZU (32)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
A. Reichard in druž. (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Aristej (1)
Asociacija Velenika (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Dashöfer (1)
Didakta (1)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (5)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (2)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (7)
Državna založba Slovenije (66)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (24)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (17)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
Georg Gruppenbach (2)
Glej (1)
H. Foltz (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (9)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (1)
Karantanija (1)
Katoliško tiskovno društvo (143)
Kleinmayr (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (3)
L. Schwentner (5)
LDS (4)
Lexpera (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Mariborska knjižnica (26)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Mladinsko gledališče (3)
Muck Blažina (1)
Muzejsko društvo (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Nova revija (5)
Obzorja (7)
Pedagoška fakulteta (23)
Pedagoški inštitut (4)
per Joan. Fridrihu Egerju (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Seitz (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (120)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska prosvetna matica (1)
Slovenski domobranci (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski narodni varnostni zbor na Jadranskem Primorju (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (13)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (34)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SNG (1)
SNG Drama (1)
SO (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (3)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svetopisemska družba Slovenije (23)
Študentska založba (10)
Teološka fakulteta (5)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (252)
Ulrich Morhart (5)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Mariboru (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (5)
Uprava za napredek v proizvodnji pri planski komisiji LR Slovenije (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (2)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba Univerze (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (62)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (1112)