Število rezultatov iskanja: 134

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Akademska založba (1)
Alea (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Adam Friderich Reichhart ... (1)
Der Verfasser (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (2)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex Typographéo Mayriano (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
formis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
gedruckt mit Leykam'schen Schriften (1)
gedruckt vnd verlegt bey Melchior Haan ... (2)
Georg Gruppenbach (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (1)
imp. Adami Friderici Reichhardt (1)
impensis J. G. Licht bibliopolae (1)
in Druck befördert - zum bleibenden Andenken - von den Studierenden des zweiten philosophischen Jahrganges (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J. Blaznik (1)
jih ima na prodaj Adam Hainrih Hohn na starmu Tergu Nro. 157 (3)
Jožef Blaznik (3)
Karl Linhart (3)
Katol. tiskovno društvo (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Mariborska knjižnica (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
na prodaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na pródaj per Janesu Klemensu ... (1)
na prodaj v' duhovshnizi (1)
natisnil Ferdinand shlahni od Klajnmajr (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Joshef Blasník (1)
natisnil Joshef Sassenberg (2)
natisnil Jožef Blaznik (2)
natisnjena per Egerji (1)
natísnjena per Egerji (1)
natisnjene no založene pri J. A. Kienreihi (1)
neznan (1)
Obzorja (1)
Paternolli (1)
Pedagoška fakulteta (1)
per Ignaziu Kleinmajerju ... (1)
per Jurju Lichtu (1)
per Kristianu Groserju ... (1)
Ruslica (1)
s' zherkami bratov Tanzer (1)
s' zherkami bratov Tanzér (1)
saloshil Franz Ferstl v' Gradzi ... (1)
samozaložba (1)
se naidejo naprude per Joshefu Shotterju ... (1)
se neide per bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
sumptibus & typis Melchioris Haan ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (4)
typis Jacobi VVenceslai Heyvvel inclyti regni Croatiae typographi (1)
typis Joan. Georgij Mayr (1)
typis Joannis Bartholomaei Pallas (1)
typis Joannis Barthomaei Pallas (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis Joannis Weitz (1)
typis Mathiae Kleinmayr ... (1)
typis, & sumptibus Joan. Friderici Kleinmayr, ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
v' Alojz Wajcinger'ovem knižiši (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
vtisnjene per Kleimayrskeh deidizhah (1)
Založil tretji red sv. Frančiška (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (134)