Število rezultatov iskanja: 520

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (12)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (5)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta neophilologica (2)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropos (Ljubljana) (11)
Arheo (1)
Arhivi (6)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (4)
CEPS journal (1)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Dialogi (4)
Didakta (1)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (24)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Fizika v šoli (1)
Geodetski vestnik (4)
Geografski vestnik (16)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (5)
Informacije MIDEM (1)
Jezik in slovstvo (38)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (5)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (12)
Kronika slovenskih mest (2)
Les (Ljubljana) (4)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (21)
Loški razgledi (24)
Management (1)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (10)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (4)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (2)
Pravnik (1)
Presek (2)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proteus (4)
Ptujski list (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za geografijo (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (17)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavistična revija (11)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (6)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (3)
Strojniški vestnik (2)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (7)
Teorija in praksa (3)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (16)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (6)
Vertec (1871) (27)
Vestnik za tuje jezike (1)
Voditelj v bogoslovnih vedah (19)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (6)
Zdravniški vestnik (5)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (6)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (12)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (12)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Družina d.o.o. (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (9)
Knjižnica Ivana Tavčarja (18)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (37)
Muzejsko društvo Škofja Loka (24)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (209)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Statistični urad Republike Slovenije (17)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (20)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (16)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Arthea (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (1)
Dlib.si (1)
Doba Epis (1)
Društvo arhitektov (12)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (12)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Genija (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena matica (1)
H. Hibšer (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Massak (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Jožef Blaznik (5)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Karl Linhart (7)
Katoliško tiskovno društvo (24)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (1)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna občina (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (4)
Muzejsko društvo (24)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
neznan (1)
Občina Bled (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Profesorji bogoslovnega učilišča (19)
s. n. (5)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (49)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (5)
SNG Maribor (1)
SO (2)
Societá storica del Litorale (2)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Tiskovna zadruga (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Uršič (1)
Vesna film (2)
Založil Dr. Sohar (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (16)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Išči med rezultati (520)