Število rezultatov iskanja: 1178

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (24)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (7)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (2)
Alkohol in rak (1)
Annales. Series historia et sociologia (15)
Annales. Series historia naturalis (2)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (25)
Delo in varnost (13)
Der Eisenbahner (1893) (180)
Dialogi (1)
Didakta (4)
Dogovori (30)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Domovina (Ljubljana) (1)
Elektrotehniški vestnik (12)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Fizika v šoli (1)
Gea (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (9)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (17)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (13)
IB revija (Ljubljana) (4)
Igra ustvarjalnosti (3)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (15)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (28)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (2)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Kronika (Ljubljana) (51)
Kronika slovenskih mest (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (3)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (3)
Naša komuna - delegatska priloga (19)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (25)
Naša skupnost (Grosuplje) (10)
Naša skupnost (Jugoslavija) (32)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (36)
Naše delo (Ptuj) (7)
Naše gospodarstvo (4)
Organizacija (Kranj) (13)
Planinski vestnik (6)
Podjetje in delo (4)
Pravni letopis (2)
Pravnik (2)
Presek (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za geografijo (6)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (27)
SAŠ novice (6)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (20)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (1)
Statistične informacije (Transport) (43)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistično gradivo LR Slovenije (19)
Statistično gradivo SR Slovenije (7)
Strojniški vestnik (14)
Studia mythologica Slavica (2)
Svet ptic (1)
Štajerc (4)
Teorija in praksa (4)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (34)
Urbani izziv. Posebna izdaja (14)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Ventil (Ljubljana) (10)
Zbor občanov (13)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (6)
Zgodovinski časopis (12)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (16)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (24)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (12)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gospodarska zbornica Slovenije (6)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (6)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
Knjižnica Ivana Potrča (12)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Litija (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (218)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (396)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (133)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (48)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
ZRC SAZU (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza geografov Slovenije (19)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Vsebina
Založnik
(9)
A. Lukanc (1)
A. Makra (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (12)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
C. Gerold's Sohn (1)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (17)
chez François Fournier ... & Antoine Urbain (1)
CIVITAS ELAN (1)
D. Kotnik (1)
D. Šemrov (1)
Deutsche Reichspost (1)
Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem (1)
Didakta (4)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
Društvo arhitektov (24)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (2)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (2)
F. Ž. Županič (1)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za logistiko (5)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filatelistični klub (1)
Filozofska fakulteta (6)
gedruckt und zu finden bey Jos. Gassenberg, Pächter der Edel v. Kleinmayerschen Buchdruckerey (1)
Geološki zavod (2)
Gospodarska zbornica Slovenije (6)
Gospodarski vestnik (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
J. Bertič (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Mazi (1)
J. Pirc (1)
J. Planina (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (2)
Javna agencija RS za varnost prometa (2)
Jožef Blaznik (2)
Karl Linhart (4)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kobariški muzej (1)
Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1)
Konzorcij (1)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Luka (1)
M. Kališnik (1)
M. Kušar (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Zupančič (1)
Marketing magazin (2)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (2)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (2)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (13)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naš tisk (1)
Naše delo (7)
Občina (5)
Obratno vodstvo (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (25)
Odsek za planiranje (1)
OK SZDL Bežigrad (13)
OK SZDL Ljubljana Center (30)
Okrajni ljudski odbor (1)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
Partizanska knjiga (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pomoravlje promet (1)
Primož Ramovš (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Putnik (1)
R. Marsetič (2)
Razvojna agencija Savinja, GIZ (1)
Ruslica (1)
S. Starček (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (17)
Skupščina mesta, Izvršni svet (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (41)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slov. plan. društvo (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (10)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (32)
Societá storica del Litorale (17)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (106)
Steyrermühl (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Svet SRS za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (2)
SZDL Ljubljana-Šiška (3)
Šolski center (1)
Študentska založba (2)
Študijska knjižnica (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna sv. Cirila (20)
Tiskovna zadruga (2)
Tujsko prometne zveze (1)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (50)
Založba FDV (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (14)
Zavod IRC (11)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (23)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (7)
Zavod SRS za varstvo pri delu (8)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Zentalorgan des Österreichischen Eisenbahn - Personals (179)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (17)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza geografskih društev Slovenije (19)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (12)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza za tujski promet (1)
Zveza za tujski promet v Sloveniji (1)
Zveza za tujski promet za Slovenijo (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (47)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Ž. Kokalj (1)
Išči med rezultati (1178)